AkcentaVstup do OLB

Co je to FORWARD?

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Hlavní funkcí forwardu je zajištění proti nepříznivým pohybům směnného kurzu dvou měn. Forward dává klientům možnost nakoupit či prodat určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (standardně do 1 roku, individuálně je možné i déle).

K čemu je FORWARD dobrý?

S forwardem klient získá jistotu a zafixuje si svou obchodní marži proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na devizovém trhu. Může si tak zafixovat kurz v rámci kalkulace svojí zakázky. Navíc se za uzavření forwardu u nás neplatí žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní rizikoměnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR
Klient má uzavřený obchod se zahraničním partnerem, který má za 3 měsíce zaplatit za odebrané zboží 100.000 EUR. Aktuální spotový kurz EUR/ CZK je 27,70 a forwardový kurz na tři měsíce je 27,68.

Forwardový obchod vs spotový obchod – příklad:

 EUR/CZK kurz v den splatnosti  CZK hodnota bez forwardu   CZK hodnota s forwardem
Potenciální zisk / ztráta vs
spotový kurz ve splatnosti (v CZK)
27,48 2 748 000  2 768 000   20 000
27,58 2 758 000   2 768 000  10 000
27,68 2 768 000   2 768 000   0
27,78 2 778 000   2 768 000  - 10 000 
27,88 2 788 000   2 768 000  - 20 000 
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 

Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální  podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.

Akcenta napiště

Napište nám

Chcete se dozvědět víc o našich službách a produktech?
Chcete s námi začít spolupracovat?
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Přibližný objem
v EUR / měsíc *
Jak jste se o nás dozvěděl/a?
Políčka s hvězdičkou jsou povinná. .
Akcenta zavolejte

Nebo zavolejte

Rádi Vám pomůžeme ve dnech:
pondělí - čtvrtek od 7:30 - 17:30
pátek od 7:30 - 17:00
+420 498 777 770
Akcenta
Popis služby
Souvisejíci odkazy

Forwardový obchod je základní typ měnového zajištění. Jde o smlouvu o budoucím nákupu či prodeji cizí měny za pevně stanovený kurz, reali­zovaný ve stanoveném datu v budoucnu. Forwardový kurz vychází ze spotového kurzu upraveného o tzv. forwardové body. Ty jsou určeny délkou doby, na který je uzavřený forwardový obchod a rozdílem úroko­vých sazeb obchodovaných měn. Se zafixovaným forwardovým kurzem firma získává jistotu a zbavuje se rizika plynoucího z budoucího negativ­ního vývoje směnných kurzů. Na druhou stranu nemůže profitovat na případném pozitivním vývoji těchto kurzů. Proto je vhodné zvážit mezi 100% zajištěním uzavřeného obchodu nebo jen jeho části.

Za uzavření forwardového obchodu nejsou účtovány žádné poplatky a lze ho uzavřít na neomezenou dobu (standardně do 1 roku, individuálně i déle). Počet těchto obchodů ani jejich maximální výše není limitována. Obchod je závazný okamžikem sjednání transakce.

 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
×
Přihlaste se a už vám neuteče žádná zpráva z trhu či speciální nabídka od Akcenty. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

© 2017 AKCENTA CZ a. s.
tel.: +420 498 777 770
email: info@akcenta.eu
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.