Akcenta
 
 
AkcentaVstup do OLB

Co je MĚNOVÁ OPCE

Finanční nástroj pro zajištění proti riziku vyplývajícího z možného, pro klienta negativního, vývoje konkrétního měnového páru. Zároveň poskytuje klientům možnost profitovat na opačném vývoji na devizovém trhu. Při nákupu MĚNOVÉ OPCE má klient právo, nikoli však povinnost, koupit nebo prodat danou měnu za předem sjednaný kurz ke stanovenému datu v budoucnu. Za získání tohoto práva zaplatí klient při uzavření obchodu AKCENTĚ CZ cenu, tzv. opční prémium.


Jaké jsou výhody MĚNOVÉ OPCE

MĚNOVÁ OPCE umožňuje klientům zajistit si své finanční prostředky proti nepříznivému pohybu kurzů stejně jako forwardový obchod. Na rozdíl od forwardu má ale klient možnost, v případě z jeho pohledu pozitivního vývoje na trhu, opci nevyužít a zrealizovat obchod v daný den za výhodnější spotový kurz, než by byl kurz zajištěný. Klienti tak mohou participovat na příznivém vývoji kurzů.
Při nákupu MĚNOVÉ OPCE není po klientovi vyžadováno složení finančního kolaterálu.
 

Varianty MĚNOVÝCH OPCÍ

Opce call - dává držiteli právo koupit hlavní měnu za měnu vedlejší v budoucnu za předem určený kurz.
Opce put – dává držiteli právo prodat hlavní měnu (první v měnovém páru) za měnu vedlejší (druhou v měnovém páru) v budoucnu za předem určený kurz.
 

Varianty dle vypořádání

Americká opce – klient má právo na provedení měnové konverze kdykoli mezi dnem sjednání a dnem expirace.
Evropská opce – klient má právo na provedení měnové konverze jenom v den expirace.
 

Podmínky pro uzavření MĚNOVÝCH OPCÍ

Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální  podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.
Akcenta napiště

Napište nám

Chcete se dozvědět víc o našich službách a produktech?
Chcete s námi začít spolupracovat?
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář
 *
 *
 *
 *
Jak jste se o nás dozvěděl/a?
Políčka s hvězdičkou jsou povinná. .
Akcenta zavolejte

Nebo zavolejte

Rádi Vám pomůžeme ve dnech:
pondělí - čtvrtek od 7:30 - 17:30
pátek od 7:30 - 17:00
+420 498 777 770
Akcenta
Souvisejíci odkazy
 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
×
Přihlaste se a už vám neuteče žádná zpráva z trhu či speciální nabídka od Akcenty. Tato služba je zdarma a odběr lze kdykoliv zrušit.

© 2016 AKCENTA CZ a. s.
tel.: +420 498 777 770
email: info@akcenta.eu
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.