Akcenta top

Amortizační forward

Co je AMORTIZAČNÍ FORWARD?

Amortizační forward vychází ze stejných principů jako standardní forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem pouze s rozdílem variabilního termínu splatnosti. Dopředu stanovený den vypořádání forwardu je nahrazen dohodnutým obdobím, během kterého je možné kdykoliv realizovat směnu za sjednaný kurz. Jednotlivé konverze nemusí být dopředu specifikované, mohou probíhat v libovolný pracovní den v daném období a v libovolné částce až do celkové výše sjednaného amortizačního forwardu.
 
Veškeré čerpání v průběhu trvání amortizačního forwardu až do doby splatnosti je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů. V případě nevyčerpání celé částky amortizačního forwardu je možné provést swap a odložit tak jeho vyčerpání na vhodnou dobu. Při využití swapu, jako dalšího instrumentu, musí klient počítat s náklady ve formě rozdílu kurzů upraveného o swapové body. 

Jaké jsou výhody AMORTIZAČNÍHO FORWARDU?

Pokud klient obtížně odhaduje termíny a objem budoucích splatností příchozích úhrad či závazků, může být pro něho vhodné využití amortizačního forwardu. V takovém případě tento nástroj poskytuje klientovi maximální flexibilitu a přitom jistotu zafixovaného kurzu. Tento nástroj rovněž umožňuje firmám lépe využít pevný kurz při kalkulacích ve svém finančním plánování.
 
Za uzavření amortizačního forwardu u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

Podmínky uzavření AMORTIZAČNÍHO FORWARDU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR:
Klient očekává úhrady od zahraničních firem, které mu mají do 12 měsíců, tj. do 31. 12. zaplatit za odebrané zboží celkem 100.000 EUR. Uzavře forwardový obchod, který klientovi dává dopředu jistotu měnového kurzu, za který budou až do 31. 12. všechny měnové konverze realizovány (forwardový měnový kurz).
 
 datum přijaté úhrady 31.3.  30.6.  30.9.  31.12. 
 sjednaný kurz  27,68  27,68 27,68  27,68
 skutečný kurz  27,88  27,78  27,58  27,48
 přijatá úhrada
 25.000  25.000  25.000  25.000
 Potenciální zisk/ztráta (v CZK) -5.000 -2.500 2.500 5.000
 
Veškeré čerpání v průběhu trvání amortizačního forwardu je za původně sjednaný forwardový kurz a bez dalších nákladů.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Paříž - ve Francii působí AKCENTA CZ od roku 2015
Související odkazy
Podrobné informace o službě
 
AKCENTA  CZ a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené jakýmkoliv osobám použitím informací a údajů obsažených
na této webové stránce či v marketingovém materiálu společnosti. AKCENTA CZ a.s. upozorňuje, že uzavření termínových obchodů uvedených na této webové stránce či marketingovém materiálu zahrnuje rizika, se kterými je klient povinen se v co nejširší míře seznámit, porozumět jim, zvážit je a případně si vyžádat další informace.  Podrobnější informace o rizicích týkajících se termínových obchodů jsou uvedeny na webové stránce AKCENTA CZ a.s.: Vybraná rizika spojená s uzavíráním termínových obchodů. Informace o rizicích rovněž poskytnou zaměstnanci společnosti AKCENTA CZ a.s.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností