Avízo

Nový produkt „Avízo“ významným způsobem zrychluje vypořádání plateb mezi účty klienta a účty AKCENTY CZ a to i v případech, kdy účty nejsou vedeny ve stejném bankovním ústavu

Úvěrový rámec

Klientům, kterým AKCENTA CZ stanoví úvěrový rámec a za předpokladu dodání potvrzujících platebních instrukcí či splnění lhůt pro zpracování, může na základě přidělené licence ČNB, vypořádat klientovi příkaz k úhradě bez dostatečného množství inkasovaných peněžních prostředků.

AKCENTA CZ tedy stanovuje klientům úvěrový rámec a umožňuje jim čerpání úvěru do povolené výše s tím, že klient následně uhradí svůj závazek nejpozději do pěti obchodních dnů.

Klientovi se tak, zpravidla o jeden pracovní den, zkracuje lhůta pro přípis prostředků do svého bankovního ústavu či v případě platby do zahraničí. 

Podmínky pro stanovení úvěrového rámce:

Poplatky spojené s využíváním produktu Avízo:

  • Poplatek za čerpání úvěru – max. 100,- Kč či ZDARMA
  • V případě neuhrazení částky do 2. pracovního dne – denní úroky z prodlení ve výši 0,07 % ode dne uplynutí lhůty až do doby jejího úplného uhrazení

Modelový příklad

 Klient – nákupce EUR, uzavře v 10:00 hodin pracovního dne s Akcentou následující devizový obchod:
 Nákup EUR 20.000,- / prodej CZK 520.000,- / s individuálním kurzem 26 EUR/CZK / s vypořádáním D+0 / převod nakoupených EUR chce klient směrovat na svůj účet v ČSOB
 Klient zadává v 10:20 hod. téhož dne, z korunového účtu v ČSOB na korunový účet Akcenty v Deutsche bank, příkaz k úhradě ve výši CZK 520.000,- 
 Akcenta obdrží od klienta odsouhlasený doklad (avízo) o provedení platby v 11:00 hodin
 Akcenta bezprostředně po 11:00 hodině zasílá nakoupená eura na předem definovaný účet klientem
 Klient v odpoledních hodinách inkasuje na svůj eurový účet EUR 20.000,- z Akcenty
 Akcenta inkasuje během odpoledne od klienta CZK 520.000,- a obchod je kompletně vypořádán - celá operace je tak zkrácena o jeden pracovní den
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Napište nám
+420 498 777 770
Budapešť - v Maďarsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Související odkazy
Podrobné informace o službě
Současně s možností směny měn nabízíme i službu  platebního styku, která Vám nabízí možnost další úspory při převodech finančních prostředků ze/do zahraničí.
Pro srovnání využijte náš Sazebník.
Pro zajištění kurzového rizika klientům nabízíme možnost uzavřít  termínový forwardový obchod.
Bližší informace o postupu při sjednávání platebních transakcí a devizových obchodů naleznete v sekci jak obchodovat.
 
K realizaci platebních transakcí se směnou měn nás opravňuje licence platební instituce. Forwardové obchody poskytujeme na základě licence pro obchodování s cennými papíry (Rozhodnutí České národní banky o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb – podle § 4 odst. 2 písm. a), b), c), a doplňkové investiční služby – podle § 4 odst. 3 písm. a). Vydání těchto licencí předcházely kontroly a prokazování způsobilosti k této činnosti, kdy ČNB stanovuje přísná kritéria pro držitele licencí a její dodržování pravidelně kontroluje.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
29.000
klientů
20
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.