Akcenta top

Často kladené otázky

Jak provedu změnu / zrušení emailu, hesla, telefonu, adresy nebo oprávněné osoby?

Pro Vaši maximální bezpečnost je třeba podávat žádosti o změnu vyplněním Formuláře pro nahlášení změn, který odešlete poštou nebo kurýrem na korespondenční adresu AKCENTY CZ, Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové. Vyplněný formulář musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost. Obratem po obdržení formuláře provedeme požadované změny.

Jak zadám ke své stávající Rámcové smlouvě novou oprávněnou osobu?

Pro přidání další oprávněné osoby prosím kontaktujte našeho obchodního zástupce nebo infolinku AKCENTA CZ tel:498 777 770 pro domluvení termínu schůzky. Náš obchodní zástupce Vás navštíví pro podpis Dodatku k rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb nebo Dodatku k rámcové smlouvě o poskytování platebních a investičních služeb (k dispozici ZDE).

Ztratili jste heslo k Vašemu internímu platebnímu účtu?

Nové heslo Vám vygenerujeme a zašleme doporučeně poštou na základě zaslané žádosti. Postupujte, prosím, jako v případě žádosti o provedení změny, tedy vyplněním a zasláním Formuláře pro nahlášení změn.

Jakým způsobem zruším / zneplatním bankovní účet uvedený u mé Rámcové smlouvy?

Zrušení bankovního spojení provedete vyplněním a zasláním Formuláře pro nahlášení změn.

Jakým způsobem přidám nový bankovní účet / bankovní spojení pro obchodování?

Pokud chcete zadat nové bankovní spojení / účet, vyplňte, prosím, Formulář pro nové bankovní spojení klienta (k dispozici ZDE). Formulář odešlete na korespondenční adresu AKCENTY CZ, Nerudova 1361/31, 500 02 Hradec Králové. Vyplněný formulář musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za společnost. Obratem po obdržení formuláře provedeme požadované změny.

Jak mám přidat / změnit partnera prostřednictvím OLB?

Pokud chcete přidat partnera pro platby prostřednictvím OLB, postupujte přímo podle pokynů v OLB nebo podle mini-manuálu OLB. Případně kontaktujte naši infolinku, kde Vám rádi poradíme s postupem zadání. Pokud chcete změnit údaje u Vašeho stávajícího partnera, zadejte prosím partnera znovu a do poznámky uveďte „změna stávajícího partnera“. Kompletní manuál si můžete stáhnout zde.

Jak mohu kontaktovat nejbližšího obchodního zástupce AKCENTY v mém regionu?

Pokud nejste v péči žádného z našich obchodních zástupců, kontaktujte prosím naši infolinku tel: 498 777 770  a my Vám doporučíme obchodního zástupce, který působí ve Vašem regionu. Naši obchodní zástupci jsou připraveni Vám pomoci.

Kde si ověřím, že obchodní zástupce, s kterým komunikuji, je Vaším obchodním zástupce a mohu mu sdělit informace o své firmě a své osobě?

Seznam obchodních zástupců AKCENTY CZ naleznete na stránkách České národní banky, kde musí být všichni registrováni.

Mohu přes Vaši společnost poslat platbu do tzv. rizikových zemí – např. do Íránu?

Společnost AKCENTA CZ postupuje v oblasti boje proti praní špinavých peněz zcela v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. Společnost proto nerealizuje finanční transakce, které směřují do zemí se zcela nedostatečnými AML/CFT opatřeními. Mezi takové země jsou řazeny KLDR a Írán . Dalšími rizikovými zeměmi, kam společnost nerealizuje finanční transakce, jsou Kuba , Myanmar, Sýrie, Súdán a Libye. AKCENTA CZ plně respektuje doporučení Finančního analytického úřadu a věnuje maximální obezřetnost při vstupování do obchodních vztahů a při platebním styku s osobami a finančními institucemi z těchto zemí. Požadavky klientů provést transakce do těchto zemí společnost na základě interních postupů zamítá. Podle stejných pravidel postupuje společnost AKCENTA CZ vůči všem dalším subjektům, které jsou vedeny v rámci EU jako rizikové nebo jsou takto označeny vládními institucemi apod.

Jak to je s pojištěním klientských vkladů, je AKCENTA CZ pojištěna?

Na účty, které má AKCENTA CZ jakožto platební instituce a obchodník s cennými papíry u bank, spořitelních družstev a poboček zahraničních bank, které byly bance označeny jako účty se zvláštním režimem, se vztahuje pojištění z Fondu pojištění vkladů (FPV). Více informací naleznete v menu Regulace.

Kde si ověřím platnost Vašich povolení?

Licence opravňující nás k podnikání jsou k dispozici zde. Seznam licencovaných subjektů naleznete také na internetových stránkách České národní banky v sekci Dohled nad finančním trhem.

Jak mohu podat stížnost / reklamaci?

Reklamaci lze podat písemně (poštou nebo prostřednictvím online formuláře) v souladu s Reklamačním řádem AKCENTY CZ.

Jak je možné, že nabízíte levnější kurzy než banky?

Výhodnějších cen jsme schopni dosáhnout specializací na služby spojenými se zahraničním platebním stykem a optimalizací nákladů na provoz. Naše nabídka je postavená na co nejefektivnější bázi při zachování všech bezpečnostních pravidel.

Na Vaší úvodní webové stránce prezentujete informace z devizového trhu. Můžu tuto informaci dostávat do své e-mailové pošty?

Samozřejmě můžete. Stačí zadat kontaktní informace do on-line formuláře - žádost o zasílání zpráv, na základě kterého Vás přidáme do seznamu pro pravidelné zasílání vývoje kurzů a aktuálních zpráv z trhu.

Jak s vámi probíhá obchodování?

Abychom mohli zahájit spolupráci, je třeba uzavřít Rámcovou smlouvu (viz sekce Jak obchodovat). Uzavírání obchodu potom probíhá buď telefonicky s našimi obchodníky nebo elektronicky prostřednictvím on-line systému OLB. Podrobný postup telefonického obchodování ve formátu PDF máte k dispozici zde.
 
Více informací k obchodování přes internet máte k dispozici v sekci OLB.

Jsou nějaké limity na objem, který mohu prodat, nebo na měnu, kterou mohu obchodovat?

Limity na objem nemáme, můžete směnit finanční částku v jakékoli výši. Obchodujeme všechny standardní měny, které jsou na našem trhu (EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CAD, DKK, NOK, SEK, AUD, JPY, HUF, RUB, CNY, RON, TRY, HRK). Samozřejmě realizujeme i směnu deviz bez parity CZK (např. nákup EUR za USD apod.)

Co je to SEPA/Europlatba?

SEPA/Europlatba  je každá platba, která splňuje následující náležitosti:
 • platba v EUR v rámci  EHP (EU + LICHTENŠTEJNSKO + ISLAND + NORSKO)
 • musí obsahovat IBAN příjemce
 • musí obsahovat SWIFT banky příjemce
 • poplatky pouze s dispozicí SHA
 • nesmí být zvláštní požadavek na zpracování (např. URGENT)

Jak je to s poplatky, platím něco za provedení směny deviz?

Za nákup nebo prodej deviz neplatíte žádný poplatek, směnu deviz pro Vás realizujeme zcela zdarma. Současně Vám nabízíme výhodné poplatky za ostatní služby, řadu z nich nabízíme také zcela zdarma. Přesnější informace o poplatcích naleznete v sekci Sazebník služeb.

Jak zjistím, do které banky Vám mám finance poslat? Máte několik bank.

Větší množství bank nám umožňuje nabídnout Vám lepší servis. Převod v rámci těchto bank (KB, ČS, MONETA Money Bank, ING Bank, FIO banka, Raiffeisenbank) Vás nezatěžuje poplatky. Při uzavírání každého konkrétního obchodu obdržíte od našeho obchodního oddělení pokyn, který je uveden v rámečku na konfirmaci konkrétního obchodu, do jaké banky a na jaké číslo účtu máte finanční prostředky poslat.

Proč musím platit první? Jakou mám záruku, že mi peníze převedete zpět?

AKCENTA CZ je pod dozorem České národní banky a v žádném případě si nemůžeme dovolit jakékoliv podvodné jednání. Klienti mají vždy jistotu, že jim bude poskytnuta požadovaná platební služba. Celý proces je nastaven zcela standardně a chrání před podvodným jednáním jak klienty, tak společnost AKCENTA CZ. Účty, na kterých se finanční prostředky z jednotlivých obchodů shromažďují, podléhají zvláštnímu režimu a nejsou propojeny s majetkem společnosti.

Jak celý obchod probíhá?

Na základě Vašeho telefonátu, kdy si s obchodníkem dojednáte kurz a parametry obchodu, obdržíte obratem „Konfirmaci platební transakce se směnou měn“ potvrzující smluvený obchod. Na Konfirmaci je uvedeno číslo účtu a variabilní symbol, kam máte finanční prostředky převést. Po zadání Pokynu k devizové platební transakci z Vaší strany a přípisu prostředků na určený účet dojde k vypořádání obchodu ze strany AKCENTA CZ a.s., tj. převede prostředky na Váš účet nebo na účet Vašeho partnera, kterého jste určili v Pokynu. Podrobný návod naleznete zde.

Za naše vývozy dostáváme EURA ze zahraničí a zároveň jiným dodavatelům platíme v EURECH. Můžeme využít Vašich levných poplatků za převody do zahraničí?

Samozřejmě můžete. Pro tyto případy  Vám nabízíme službu Interní platební účet (IPÚ). EURA si můžete nechat posílat od Vašich partnerů na Váš IPÚ.  Poté je Příkazem k úhradě z IPÚ můžete přeposlat dále Vašim partnerům. Interní platební účty slouží k devizovým převodům, nenahrazují bankovní účet, ale pomocí IPÚ můžete využívat výhod levného platebního styku který AKCENTA CZ a.s. nabízí. Více informací o službě IPÚ Vám sdělíme na telefonu +420 498 777 770.
 

Co je to urgentní platba?

Urgentní platba je tzv. zrychlená zahraniční platba, tzn. platba, která odchází z banky plátce s termínem splatnosti (valutou) D+0 (v den podání Pokynu k odchozí devizové platební transakci). Přípis platby v bance příjemce záleží na valutárním datu příslušné banky. Pokyn k odchozí devizové platební transakci je nutné podat u plateb v EUR, USD, GBP a CAD do 15:30 hod; ostatní měny do 9:30 hod. Podmínkou platby je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

Co je to expresní platba?

Expresní platba je tzv. zrychlená domácí platba v CZK, tzn., že platba je v bance příjemce připsána valutou D+0 (v den podání Pokynu k expresní platbě). Pokyn k odchozí platební transakci je nutné podat do 11:30 hod. Podmínkou platby je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

Jaký čas má AKCENTA CZ pro zpracování plateb?

Časy pro pro zpracování plateb u AKCENTA CZ:

 • SEPA / Europlatba – do 17:00 hod
 • Urgentní odchozí platby:
  • v EUR, USD, GBP a CAD – do 15:30 hod
  • ostatní měny - do 9.30 hod.
 • Odchozí platby:
  • v EUR, USD, GBP, CAD a CHF – do 16:00 hod
  • ostatní měny – do 14.00 hod.
 • Domácí platby:
  • do 17.00 hod.
  • expresní domácí platba  – do 12:00 hod.

Platí v případě obchodů uzavřených D+0.

Podmínkou je předchozí připsání peněz na účet AKCENTA CZ.

Co jsou exotické měny?

Exotické měny: jsou měny, které nejsou běžně obchodovány na mezibankovním trhu a mají malou likviditu (VND, INR, BHD…). V těchto měnách je možné realizovat pouze odchozí platby.

Co to znamená IBAN?

International Bank Account Number (IBAN) je mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí. Je definován standardem ISO 13616 . Je tvořen národním číslem + mezinárodním kódem. V EU toto číslo umožňuje stejný princip plateb jako převod CZK po České republice a pro země EU je od 1.1.2003 povinné tento IBAN kód používat.
 
Složení čísla:
Vlastní číslo: max. 16 znaků např. 19-123456789, Číslo banky: kód banky, např. 0100, Kontrolní číslo: z důvodu bezpečnosti, např. AA, Kód země: kód podle ISO, např. CZ.
 
Celé číslo může mít až 34 znaků, ČR používá max. 24 znaků.
 
Příklad kódu IBAN: CZAA01000000190123456789

Přijímá AKCENTA CZ na své účty vklady v hotovosti?

Přijímat vklady v hotovosti není naší strategií. AKCENTA CZ je povinna kontrolním orgánům doložit původ finančních prostředků, které byly vloženy hotově na její účet. Tím, že banka při převzetí hotovosti provedla kontrolu klienta, nezříká se AKCENTA CZ odpovědnosti kontroly klienta a zjištění skutečného majitele finančních prostředků.
 
V rámci platného Sazebníku jsou vklady hotovosti Klientů zpoplatněny.
 
Pouze v případě, že Klient doloží oprávněnost/nezbytnost hotovostního vkladu, AKCENTA CZ akceptuje vklady na „Vázaný platební účet“ (viz "Brožura k Rámcové smlouvě").
 
Má-li AKCENTA CZ pochybnost o původ finančních prostředků, je oprávněna odmítnout uskutečnění obchodu. Zároveň o této skutečnosti informuje Finančně analytický útvar MF.
 
Pokud Klient vloží hotovost v hodnotě větší než 10 000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně (dle §28 zák. 253/2008), Společnost bude vždy požadovat od klienta doložení původu peněz (např. fakturou, čestným prohlášením, apod.) Společnost může požadovat doložení dokladu o původu peněz i v případě, že jsou vkládané částky nápadně obdobné hranici 10 000 EUR anebo jsou cíleně rozděleny tak, aby se klient této povinnosti vyhnul. Společnost je oprávněna požadovat doložení dokladu o původu peněz i v případech, kdy se jedná o malé, ale časté vklady.

Jaké země patří do Evropského hospodářského prostoru (EHP)?

Evropský hospodářský prostor (EHP) zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a dále Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Proč musím mít LEI a k čemu slouží?

Povinnost mít LEI vyplývá z nařízení EMIR ( Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů). EMIR ukládá povinnost všem finančním i nefinančním protistranám oznamovat uzavření obchodů se všemi deriváty a jejich případných změn registrům obchodních údajů (ROU). Hlášení je nutno podat nejpozději v obchodní den následující po uzavření derivátu. Pro oznamování je nezbytné, aby každá právnická osoba měla přidělen tzv. LEI, který identifikuje daný subjekt. Jedná se o jednoznačný 20-ti místní alfanumerický identifikátor právnické osoby, který umožňuje správný reporting obchodů s deriváty. Je přidělen dle standardu ISO 17442 „Financialo Services – Legal Entity Identifier (LEI)“. Jeden LEI může mít pouze jedna právnická osoba a to celosvětově.
 
Další podrobné informace o LEI.
 

Veškeré další dotazy Vám rádi zodpovíme na naší infolince na telefonu +420 498 777 770 nebo prostřednictvím e-mailu info@akcenta.eu.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
36.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.