Akcenta top

Komentář k průmyslové produkci – červenec 2016

Komentář k průmyslové produkci – červenec 2016

Přes na první pohled velmi špatná červencová data nelze ohledně dalších měsíců dělat negativně ukvapené závěry. Předně je nutné počkat na srpen a hodnotit výsledek průmyslu v součtu s červencem. Výrazný pokles produkce zatím nenaznačují ani měkká data jako indexy PMI či průmyslové důvěry ČSÚ. Zároveň je však zřejmé, že průmysl ve druhé polovině roku zpomalí, ale s tím se ostatně počítalo.


Na první pohled vyznívají červencová data z průmyslu tragicky, když meziroční pokles produkce činil 14,1 %. Obratem je však nutné zdůraznit, že letošní červenec měl řadu specifik. Předně oproti loňsku chyběly letošnímu červenci tři pracovní dny. I po očištění o tuto skutečnost však hodnota produkce poklesla o 7,6 %. Dalším červencovým specifikem byly celozávodní dovolené některých velkých podniků, které se do celkové produkce promítly negativně. Slabší průmyslová čísla jsme v červenci viděli i v eurozóně a zpomalení průmyslu signalizoval i červencový index nákupních manažerů PMI. Než dělat z aktuálně zveřejněných dat silně negativní závěry, je lepší počkat, jaké výsledky přinese srpen.

Průmysl v červenci nepodržely automobily, jejichž produkce meziročně poklesla o téměř 35 %. Na této skutečnosti lze ilustrovat, jakým směrem by se u nás vyvíjela průmyslová výroba, pokud by v Evropě došlo k výraznému poklesu poptávky po automobilech. Automobily sice v červenci přispěly k poklesu produkce jasně nejvíce, ale nedařilo se ani dalším velkým odvětvím jako strojírenství či elektrickým zařízením.

Výrazně v červenci poklesy i nové zakázky a to jak domácí, tak i zahraniční. V souhrnu o 16,2 %. Nové zakázky v automobilovém průmyslu se snížily meziročně o 23,4 %. Tak silný propad zakázek po motorových vozidlech byl zaznamenán naposledy v roce 2009, kdy ČR čelila hluboké hospodářské recesi.

Přes na první pohled velmi špatná červencová data nelze ohledně dalších měsíců dělat negativně ukvapené závěry. Předně je nutné počkat na srpen a hodnotit výsledek průmyslu v součtu s červencem. Výrazný pokles produkce zatím nenaznačují ani měkká data jako indexy PMI či průmyslové důvěry ČSÚ. Zároveň je však zřejmé, že průmysl ve druhé polovině roku zpomalí, ale s tím se ostatně počítalo.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností