Akcenta top

AKCENTA CZ spolupracuje ve FATCA

AKCENTA CZ spolupracuje ve FATCA
USA v rámci zákona FATCA uzavřely s jednotlivými státy, včetně ČR, dohody o výměně informací ve smyslu tohoto zákona.

AKCENTA CZ se stala tzv. spolupracující finanční institucí. V rámci registrace bylo AKCENTĚ přiděleno mezinárodní daňové identifikační číslo (GIIN). Tímto je AKCENTA CZ povinna vykonávat činnosti uvedené v daném daňovém zákonu, tedy zjišťovat, zda je klient občanem USA nebo osobou, na kterou se zákon vztahuje a u takových klientů pravidelně hlásit rozsah finančních operací dle požadavku zákona FATCA.
AKCENTA CZ v této souvislosti rozšířila rozsah informací, které požaduje od klientů při uzavření Rámcové smlouvy, nebo při reaktivaci stávajících Rámcových smluv.

Informace k FATCA:

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je daňový zákon USA, jehož cílem je boj proti daňovým únikům prostřednictvím zjišťování příjmů amerických občanů (a dalších, v zákoně definovaných, skupin osob) mimo USA. Smyslem tedy je, aby daňová správa USA získávala informace o finančních převodech amerických občanů u zahraničních finančních institucí a nedocházelo jejich prostřednictvím k případnému obcházení zdanění příjmů v USA.

GIIN Akcenta CZ a.s.: RFLTFA.99999.SL.203

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností