Akcenta top

Česká ekonomika se po roce a půl vymanila z hospodářské recese

Česká ekonomika se po roce a půl vymanila z hospodářské recese
Ve 2. čtvrtletí letošního roku hrubý domácí produkt (HDP) podle předběžného odhadu vzrostl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,7 %. Česká republika se tak po roce a půl vymanila z hospodářské recese, respektive z její technické definice, podle které se za technickou recesi považuje pokles HDP v alespoň dvou po sobě následujících čtvrtletích. V meziročním srovnání byl však přírůstek HDP i nadále záporný, konkrétně -1,2 %.  Za první pololetí letošního roku HDP poklesl meziročně o 1,8 %.

Detailní údaje Český statistický úřad (ČSÚ) zatím nezveřejnil. Z odhadu nicméně vyplývá, že pozitivně k mezičtvrtletnímu růstu přispěl především zahraniční obchod. Na druhé straně investice se dále snižovaly a výdaje domácností pravděpodobně stagnovaly. Podle odvětvového členění bylo pozitivních výsledků dosaženo v peněžnictví a pojišťovnictví. Na druhé straně klesala tvorba přidané hodnoty v průmyslu, vnitřním obchodě, stavebnictví i v zemědělství.

Česká republika se sice ve 2. čtvrtletí vymanila z technické definice hospodářské recese, avšak stav domácí ekonomiky je i nadále ve stavu, který odpovídá hospodářskému útlumu. Podniky neinvestují, domácnosti neutrácí a počet nezaměstnaných dosahuje nejvyšších úrovní za existenci samostatné České republiky. Podobné charakteristiky bude domácí ekonomika vykazovat i ve druhém pololetí letošního roku.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností