Akcenta top

Česká národní banka před rokem ukončila kurzový závazek a přestala udržovat kurz koruny vůči euru nad hladinou 27 CZK/EUR

Česká národní banka před rokem ukončila kurzový závazek a přestala udržovat kurz koruny vůči euru nad hladinou 27 CZK/EUR

Česká národní banka se v listopadu 2013 připojila po bok těch centrálních bank, které využívaly nestandardní nástroje měnové politiky. A těch byla v roce 2013 ve vyspělém světě většina. Kurzový závazek však splnil svůj hlavní účel, tj. dosažení 2 % spotřebitelské inflace, až výrazně později, než Česká národní banka původně očekávala.

Téměř přesně před rokem, 6. dubna 2017 Česká národní banka po více jak třech letech ukončila režim kurzových intervencí, respektive tzv. kurzový závazek, a přestala udržovat kurz koruny nad hladinou 27 CZK/EUR. V době před ukončením kurzového závazku panovaly obavy, jak Česká národní banka zvládne výstup z kurzového režimu. Nabízela se totiž paralela se švýcarským frankem, který poté, co Švýcarská centrální banka ukončila kurzový závazek na franku, vůči euru dramaticky posílil a vyvolal silnou vlnu volatility.

Ukončení kurzového závazku ze strany České národní banky však proběhlo až nad očekávání klidně a bez komplikací. Koruna v reakci na oznámení o ukončení kurzového závazku vůči euru sice skokově posílila zhruba o 50 haléřů, avšak výraznější volatilita se nedostavila. Nedošlo tedy k žádným dramatickým výkyvům koruny ať již na jednu či na druhou stranu, jako tomu bylo například na přelomu let 2008 a 2009 v době finanční krize. V tomto směru určitě velmi pomohla komunikace České národní banky, která s dostatečným předstihem avizovala přibližný termín ukončení kurzového závazku. Velmi otevřená komunikace České národní banky se však zároveň projevila přílivem spekulativního kapitálu do koruny a výrazným nárůstem devizových rezerv v 1. čtvrtletí loňského roku.

Ukončení kurzového závazku zároveň zahájilo období setrvalého posilování koruny, které trvá až doposud. Vůči euru koruna od loňského dubna až do začátku letošního února posílila o téměř dvě koruny (z hladiny 27 až na 25,10 CZK/EUR), tj. o 7 % (graf č. 1). Silný růst domácí ekonomiky, přebytkový běžný účet platební bilance a růst korunových úrokových sazeb zároveň vytváří solidní předpoklad k dalšímu posilování koruny v průběhu letošního roku. Pravděpodobnost, že se koruna vůči euru bude v závěru letošního roku pohybovat hlouběji pod hladinou 25 CZK/EUR je poměrně vysoká.

Graf č. 1: EURCZK

Měnovou politiku České národní banky, respektive kurzový závazek, lze hodnotit následovně. Česká národní banka se v listopadu 2013 připojila po bok těch centrálních bank, které využívaly nestandardní nástroje měnové politiky. A těch byla v roce 2013 ve vyspělém světě většina. Kurzový závazek však splnil svůj hlavní účel, tj. dosažení 2 % spotřebitelské inflace, až výrazně později, než Česká národní banka původně očekávala. Na druhé straně slabší kurz koruny v malé otevřené ekonomice, jakou je ČR, přispěl skrz zahraniční obchod k rychlejšímu růstu HDP a tvorbě nových pracovních míst. Zde je nutné poznamenat, že se Česká národní banka kurzovým závazkem trefila přesně do obratu v hospodářském cyklu (patrné z grafu č. 2), takže lze zároveň konstatovat, že domácí ekonomika by velmi pravděpodobně solidně rostla i bez zásahu České národní banky. U kurzového závazku lze pozitivně hodnotit kladný dopad na růst domácí ekonomiky a nad očekávání klidné ukončení tohoto nestandardního opatření. Spíše negativně lze naopak vnímat nestejnoměrný dopad kurzového závazku na domácí ekonomické subjekty.

Graf č.2: HDP (%, r/r)
Zdroj: Eurostat
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností