Akcenta top

HDP - 1. čtvrtletí 2014

HDP - 1. čtvrtletí 2014

Komentář k HDP – 1. čtvrtletí 2014

Česká ekonomika již nestojí jen na jedné noze – zahraničním obchodu, jako v minulých letech, ale podepírá ji hned několik pilířů, včetně soukromé spotřeby. Za celý letošní rok proto počítám s meziročním hospodářským růstem přes 2 %.

Domácí ekonomika rostla v 1. čtvrtletí (1. Q) letošního roku rychleji než ukazoval předběžný odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) z poloviny května. Podle dnes zveřejněné statistiky vzrostl hrubý domácí produkt (HDP) ve srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku o 0,4 % a v meziročním srovnání o 2,5 %, což bylo vůbec nejvíce za poslední tři roky. Pokles hospodářského výkonu z předchozích recesních let se však stále nepodařilo narovnat, když HDP na začátku letošního roku byl i nadále pod úrovní HDP z 3. Q 2011.

Co stálo za růstem HDP v 1. Q letošního roku? Z poptávkové strany přispěly kladně všechny složky – domácnosti, vláda, podniky i čistý export. Z nabídkové strany k růstu nejvíce přispěl zpracovatelský průmysl, k oživení došlo ve stavebnictví a dařilo se i zemědělství a většině služeb. Výjimkou byl pokles výkonu v peněžnictví a pojišťovnictví. Souhrnně lze říci, že impulsy pro růst domácí ekonomiky je nutné hledat především v oživené zahraniční poptávce, ale nelze opomenout ani větší ochotu domácností nakupovat a podniků investovat.

Vyšší než předpokládaný růst HDP v 1. Q zároveň otevírá pozitivní výhled na zbytek letošního roku. Česká ekonomika již nestojí jen na jedné noze – zahraničním obchodu, jako v minulých letech, ale podepírá ji hned několik pilířů, včetně soukromé spotřeby. Za celý letošní rok proto počítám s meziročním hospodářským růstem přes 2 %.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností