Akcenta top

HDP ve 3. čtvrtletí - mezičtvrtletní i meziroční pokles

HDP ve 3. čtvrtletí - mezičtvrtletní i meziroční pokles

Podle zpřesněných údajů hrubý domácí produkt (HDP) ve 3. čtvrtletí letošního roku poklesl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,1 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku o 1,3 %. Upravený údaj je tak lepší než předběžný odhad Českého statistického úřadu (ČSÚ) z poloviny listopadu (mezičtvrtletní pokles o 0,5 % a meziroční o 1,6 %). Jako hlavní důvod této korekce ČSÚ označil později došlé statistické výkazy a revize odhadu přidané hodnoty ze statisticky nešetřené jednotky. Navzdory úpravám se však HDP na mezičtvrtletní bázi do kladných hodnot přehoupnout nedokázal.

Z pohledu poptávky poklesly výdaje na konečnou spotřebu ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %, zatímco meziročně došlo k nárůstu o 0,7 %. Zatímco domácnosti i nadále šetří, tak vládní výdaje zaznamenaly mezičtvrtletní i meziroční nárůst. Slabým místem domácí ekonomiky i nadále zůstávají investice, a to především do budov a staveb. Oproti tomu výrazně vzrostl objem zásob. Z pohledu zahraničního obchodu vývozy meziročně poklesly, zatímco dovozy vzrostly.

Z pohledu nabídkové strany došlo k poklesu hrubé přidané hodnoty jak mezičtvrtletně o 0,7 %, tak i meziročně o 1,2 %. K poklesu přispělo především stavebnictví, z průmyslu – těžba a energetika, velkoobchod, doprava a některé služby. Oproti tomu růst byl zaznamenán v odvětví peněžnictví a pojišťovnictví a v některých segmentech zpracovatelského průmyslu.

Oživení domácí ekonomiky postupuje výrazněji pomalu, než se očekávalo. Slabinou zůstává i nadále domácí poptávka, především nízké výdaje domácností, a pokles investic. Růst domácí ekonomiky zaostává za svými produkčními možnostmi, když mezera výstupu činí 2 %. Nyní je již téměř jisté, že domácí ekonomika v letošním roce poklesne o více jak 1 %.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností