Akcenta top

Index spotřebitelských cen - červen 2014

Index spotřebitelských cen - červen 2014

Inflace i nadále zůstává velmi blízko nuly a to navzdory intervenci České národní banky z loňského listopadu a hospodářskému oživení domácí ekonomiky. Ani ve druhé polovině letošního roku neočekávám rychlejší návrat inflace k cíli České národní banky, tj. ke 2 %.

Balancování na hranici deflace pokračuje. Spotřebitelské ceny se v červnu ve srovnání s květnem nezměnily. A i v meziročním srovnání byl růst spotřebitelských cen nulový. Červnový růst cen se tak nadále nachází pod inflační prognózou České národní banky.

V červnu oproti předchozímu měsíci poklesly především ceny v oddílu potravin a nealkoholických nápojů, a to především u mléčných výrobků, zeleniny a ovoce. Naopak opačným směrem působily ceny dovolených a vyšší ceny za pohonné hmoty.

V meziročním srovnání došlo k poklesu cen u potravin o 1,1 % a to především díky výraznému snížení cen brambor. Negativně se do inflace promítaly i ceny spojené s bydlením (náklady na elektřinu a plyn) a telekomunikacemi. Naopak inflaci směrem nahoru táhly alkoholické nápoje a tabákové výrobky, obuv, vodné a stočné a pohonné hmoty.

Inflace i nadále zůstává velmi blízko nuly a to navzdory intervenci České národní banky z loňského listopadu a hospodářskému oživení domácí ekonomiky. Ani ve druhé polovině letošního roku neočekávám rychlejší návrat inflace k cíli České národní banky, tj. ke 2 %. Návrat inflace ke 2 % bude podle mého názoru výrazně pomalejší, než s čím ve svých prognózách Česká národní banka počítá.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA CZ
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností