Akcenta top

Index spotřebitelských cen - červenec 2016

Index spotřebitelských cen - červenec 2016

V nadcházejících měsících lze počítat s dalším pozvolným růstem inflace. Na meziroční růst cen přesahující 1 % si však budeme pravděpodobně muset počkat až do příštího roku.


Spotřebitelské ceny v červenci oproti červnu vzrostly o 0,3 %. Ve srovnání s loňským červencem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 %. I v červenci platilo, že meziroční růst cen táhl nahoru především dražší alkohol a tabákové výrobky a rovněž dražší služby. Právě na cenách služeb je vidět, jak se zlepšuje situace na domácím pracovním trhu včetně růstu mezd.

K meziměsíčnímu růstu inflace v červenci přispěly především dražší dovolené, potraviny a alkoholické nápoje. Naopak v červenci se oproti červnu snížily ceny oblečení a obuvi a rovněž pohonných hmot.

K meziročnímu růstu inflace v červenci i nadále přispíval dražší alkohol a tabákové výroby, náklady spojené s bydlením či dražší výdaje na rekreaci a kulturu. Naopak meziročně se ceny opět snížily v případě pohonných hmot a potravin, ačkoliv dynamika poklesu nebyla již zdaleka tak silná jako v předchozích měsících.

V nadcházejících měsících lze počítat s dalším pozvolným růstem inflace. Na meziroční růst cen přesahující 1 % si však budeme pravděpodobně muset počkat až do příštího roku.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností