Akcenta top

Komentář k maloobchodním tržbám – červen 2017

Komentář k maloobchodním tržbám – červen 2017


Velmi dobrá červnová čísla z maloobchodu jsou odrazem silného trhu práce s nízkou nezaměstnaností a zrychlujícím růstem mezd. Navíc naznačující na pokračující silný příspěvek spotřeby domácností do růstu HDP.

V červnu maloobchodní tržby vzrostly oproti květnu o 0,6 % a v meziročním srovnání o 6,6 %. V souhrnu za 2. čtvrtletí tržby v meziročním srovnání vzrostly o 5,1 %.

Z červnových dat lze vyčíst, že domácnosti utráceli jak za potraviny (3,7 % r/r), tak za nepotravinářské zboží (8,0 % r/r). Právě vyšší výdaje za nepotravinářské zboží, ať již se jedná o tržby za oděv či obuv, sportovní vybavení či počítače ukazují na nákupní apetit spotřebitelů. Vesměs se totiž jedná o tzv. zbytné statky. 

S ohledem na velmi nízkou nezaměstnanost, když v ČR je míra nezaměstnanosti vůbec nejnižší v zemích EU, růst reálných mezd a celkově příznivé ekonomické klima je velmi pravděpodobné, že meziroční růst maloobchodních tržeb kolem 5 % bude pokračovat i ve druhé polovině letošního roku. 

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností