Akcenta top

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - červenec 2017

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - červenec 2017

Z mírného sezonního červencového nárůstu nezaměstnanosti nelze vytvářet žádní negativní závěry směrem k vývoji na pracovním trhu. Ten zůstává i nadále pozitivní a v nadcházejících měsících podíl nezaměstnaných osob zamíří pod 4 %.


Podíl nezaměstnaných osob v červenci mírně vzrostl na 4,1 % z červnových 4,0 %. Červenec je vždy zatížen negativní sezónností, když na pracovní úřady přicházejí čerství absolventi, část zaměstnanců ze školství a v neposlední řadě aktivita podniků k přijímání nových zaměstnanců je během léta nižší. Očekával jsem však, že se podíl nezaměstnaných osob v letošním červenci udrží na 4,0 % s ohledem právě na meziročně nižší počet příchozích pracovníků ze školství.

Z mírného sezonního červencového nárůstu nezaměstnanosti nelze vytvářet žádní negativní závěry směrem k vývoji na pracovním trhu. Ten zůstává i nadále pozitivní a v nadcházejících měsících podíl nezaměstnaných osob zamíří pod 4 %.

Situace na pracovním trhu se tak v červenci v podstatě nezměnila. Počet nezaměstnaných v červenci vzrostl jen marginálně o 5,6 tis. na 303,1 tis. a více jak z poloviny se pod toto zvýšení podepsali právě zaměstnanci ze školství (2 tis.) a absolventi (1,2 tis.). Během jarních měsíců dále rostl počet volných pracovních míst a podobně tomu bylo i v červenci. V souhrnu bylo v červenci nabízeno 188,1 tis. volných pracovních míst, což je oproti červnu nárůst o 4,6 tis. a v meziročním srovnání o 52,3 tis. Na jedno volné pracovní místo tak v červenci v průměru připadalo 1,6 zaměstnance. Počet uchazečů na jedno volné pracovní místo se však samozřejmě v jednotlivých krajích od celorepublikového průměru liší.

Velmi nízká nezaměstnanost a tím pádem i nedostatek uchazečů je stále problematičtější pro řadu podniků napříč ČR. Nedostatek zaměstnanců pociťují nejen podniky ve zpracovatelském průmyslu, ale i ve velkoobchodu, ve stavebnictví, v dopravě či v administrativě. A situace v tomto směru rozhodně lepší nebude.

Nezbývá tak zopakovat, že současný stav na pracovním trhu vyznívá velmi dobře ve prospěch rychlejšího zvyšování mezd.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností