Akcenta top

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - září 2017

Komentář k podílu nezaměstnaných osob - září 2017

Počet volných pracovních míst již přesáhl 200 tis. Čistě hypoteticky, pokud by v nadcházejících měsících pokračovalo stejné tempo nárůstu volných pracovních míst na straně jedné a úbytek uchazečů na straně druhé, tak by příští rok na jaře byl poměr volných míst a volných uchazečů jedna ku jedné.


Data z pracovního trhu ukazují, že se situace na pracovním trhu v září opět zlepšila. Podíl nezaměstnaných osob podle předpokladu v září poklesl na 3,8 % ze srpnových 4,0 %. Počet volných pracovních míst se přehoupl přes 200 tis., konkrétně na 206,1 tis.

Po prázdninových měsících obvykle dochází ke zvýšení aktivity firem v nabírání nových zaměstnanců a letošní září nebylo v tomto směru výjimkou. Pracovní úřady pravděpodobně se začátkem školního roku opustila i část pedagogických pracovníků, kteří podíl nezaměstnaných osob mírně zvýšili v červenci. Opačným směrem v září tradičně působil příchod těch absolventů na úřady práce, kteří se nezaregistrovali během prázdnin. Vzhledem k současné široké nabídce pracovních míst však byl zářijový přírůstek absolventů na pracovních úřadech výrazně nižší než v předchozích letech a v souhrnu bylo na konci září na úřadech práce registrováno jen 12,2 tis. absolventů.

Jinak i nadále platí, že situace na pracovním trhu zůstává z pohledu zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání velmi příznivá. Počet volných pracovních míst již přesáhl 200 tis. Čistě hypoteticky, pokud by v nadcházejících měsících pokračovalo stejné tempo nárůstu volných pracovních míst na straně jedné a úbytek uchazečů na straně druhé, tak by příští rok na jaře byl poměr volných míst a registrovaných uchazečů jedna ku jedné.

Pomyslné nůžky mezi volnými pracovními místy a množstvím uchazečů se tak dále uzavírají. Výsledkem je zvýšený tlak na růst mezd v celé ekonomice, který bude pokračovat jak v závěru letošního roku, tak i v roce 2018. Míra nezaměstnanosti v ČR zůstává jednoznačně nejnižší v rámci zemí EU se srpnovými 2,9 %. V souhrnu za celý letošní rok podíl nezaměstnaných osob pravděpodobně poklesne na 4,2 % z loňských 5,5 %.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností