Akcenta top

Komentář k zahraničnímu obchodu – květen 2017

Komentář k zahraničnímu obchodu – květen 2017

Silná domácí poptávka se bude v letošním roce i nadále promítat do růstu objemu dováženého zboží. Na druhé straně bude pokračovat silný vývoz průmyslových výrobků, především motorových vozidel, do zemí EU28. V souhrnu za letošní rok přebytek obchodní bilance nepřekoná rok 2016 a měl by dosáhnout 150 mld. korun.

Po slabším dubnu, který byl negativně ovlivněn nižším počtem pracovních dnů, se situace v zahraničním obchodě vrací do „normálu“. Vývoz v květnu oproti dubnu vzrostl o 5,4 % a dovoz o 4,5 %. V meziročním srovnání vzrostl vývoz o 10,2 % a dovoz o 11,2 %. Obchodní bilance, tj. rozdíl mezi vývozem a dovozem, se v květnu zvýšila na 14,3 ml. korun.

V souhrnu za prvních pět měsíců letošního roku dosáhl přebytek obchodní bilance 87,7 mld. korun, což je o 15,6 mld. korun méně než za prvních pět měsíců loňského roku. V meziročním srovnání nižší přebytek celkové obchodní bilance je primárně způsoben prohloubením schodku bilance s ropou a zemním plynem.

K přebytku zahraničního obchodu naopak i nadále významně přispívá vývoz motorových vozidel a to primárně do zemí EU28. Pokračující silná poptávka po automobilech v západoevropských zemích pomáhá jak celkovému exportu, tak je i hlavním důvodem proč má ČR silně přebytkovou bilanci se zeměmi EU28. Konkrétně v květnu přebytek obchodní bilance s EU28 činil 60,3 mld. korun. Naopak se zeměmi mimo EU má ČR obchodní bilanci dlouhodobě schodkovou, když v květnu to bylo konkrétně – 44,5 mld. korun. Schodek obchodní bilance s Čínou se v květnu prohloubil na 24,5 mld. korun.

Silná domácí poptávka se bude v letošním roce i nadále promítat do růstu objemu dováženého zboží. Na druhé straně bude pokračovat silný vývoz průmyslových výrobků, především motorových vozidel, do zemí EU28. V souhrnu za letošní rok přebytek obchodní bilance nepřekoná rok 2016 a měl by dosáhnout 150 mld. korun.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností