Akcenta top

LEI - Informace pro klienty

LEI - Informace pro klienty

Vážený klienti,

dovolte nám Vás upozornit na důležitou změnu v legislativě, která vstoupí v platnost 3. ledna 2018. Nová regulace MiFID II a související předpisy zavádí v rámci reportingu do České národní banky povinné identifikování osob obchodujících s finančními nástroji podle tzv. LEI kódu (Legal Entity Identifier).

LEI kód (Legal Entity Identifier), tzv. mezinárodní identifikační číslo je jedinečný dvacetimístný kód, který přidělují vybrané subjekty dle standardu ISO 17442 "Financial Services – Legal Entity ldentifier (LEI)“. LEI slouží jako jedinečný identifikátor právnické osoby, fyzické osoby podnikající a OSVČ, která je stranou obchodu s investičním nástrojem.

Abyste od 3. ledna 2018 mohli i nadále obchodovat s investičními nástroji (uzavírat termínové obchody), je nutné mít přidělený platný LEI kód.

Ze strany vydavatelů je vydání LEI kódu zpoplatněno vstupním poplatkem a ročním poplatkem za obnovu, přičemž výše poplatku je závislá na poskytovateli LEI. Pro uzavírání obchodů musí být LEI kód také pravidelně obnovován.

Kód LEI je možno si zřídit u kteréhokoliv z poskytovatelů ze seznamu dostupného na https://www.leiroc.org/lei/how.htm

V České republice je LEI vydáván Centrálním depozitářem cenných papírů, více na odkazu: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/pridelovani-kodu-lei.

 

AKCENTA CZ

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností