Akcenta top

Malé a středně velké firmy se obávají ukončení intervencí

Malé a středně velké firmy se obávají ukončení intervencí
Více než 55 % malých a středně velkých firem se obává ukončení intervencí ČNB s tím, že to bude mít negativní dopad na jejich ekonomickou situaci. Přitom pouze 22 % aktivně využívá zajištění proti kurzovému riziku.

Hradec Králové, 6. 4. 2017 - Tato čísla vyplývají z průzkumu společnosti AKCENTA CZ, platební instituce, která realizuje pro exportéry a importéry zahraniční platební styk a devizové operace. Na ukončení intervenčního režimu se naopak těší 21 % dotázaných firem ze segmentu SME, které věří, že to jejich byznysu pomůže. 23 % má k ukončení neutrální postoj.

Mírně překvapivé byly odpovědi respondentů na otázky využití termínových obchodů, tedy možnosti zajištění před kurzovým rizikem. Pouze 22 % dotázaných uvedla, že tyto nástroje aktivně využívá. 17 % potom uvedlo, že tyto instrumenty zná a teprve je chce v nejbližší době využít a 18 % doposud tyto možnosti neznalo, nicméně uvažuje u jejich využití. Celkem tedy 57 % má zájem na zajištění před kurzovým rizikem a buď ho standardně používá, nebo o tom uvažuje. Na druhé straně celých 41 % tyto nástroje zná, ale nevyužívá je. Pouze mizivé množství dotázaných, konkrétně 3 %, uvedlo, že termínové obchody nezná a ani o nich neuvažuje.

„Zvýšenou nejistotu spojenou s očekávaným ukončením intervencí pozorujeme na trhu i mezi našimi klienty přibližně od listopadu loňského roku. Ta se projevuje i v podstatně větší aktivitě firem v oblasti zajištění. V meziročním srovnání prvního kvartálu stoupl objem zajištění, které jsme s našimi klienty v Česku uzavřeli, trojnásobně. Snažíme se také působit v tomto směru edukativně a proto jsme pořádali pro naše klienty sérii přednášek v uplynulém období a už na konci loňského roku jsme pro ně připravili „Manuál k ukončení intervencí,“ říká ke zjištěním číslům Milan Cerman, předseda představenstva společnosti AKCENTA CZ a dodává: „Těší mě, že naši klienti znají možnosti zajištění proti kurzovému riziku. Víc než kdy jindy totiž v tomto nejistém období platí: Kdo je připraven, nebude překvapen.“

Aleš Dubský, ředitel pro český trh společnosti AKCENTA CZ, k tomu dodává: „V současnosti, tedy v době, kdy vrcholí očekávání ukončení intervenčního režimu, využívá zajištění přibližně 50 % našich firemních klientů z řad exportérů s inkasy v EUR. Toto číslo výrazně rostlo právě za poslední půl rok.“

Průzkum provedla společnost AKCENTA CZ, probíhal v prvním kvartále letošního roku a zúčastnilo se ho 164 firem ze segmentu SME, které se primárně orientují na export a import.

AKCENTA logoAKCENTA CZ je jedním z nejvýznamnějších obchodníků s devizami na českém trhu a ve střední Evropě s 20letou tradicí. Kromě výhodných individuálních kurzů pro nákup a prodej deviz a minimálních poplatků za platební styk, nabízí i zajištění proti kurzovým rizikům (forwardové obchody a opce). Společnost aktivně působí také v Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku a Maďarsku. Klientské portfolio tvoří více než 30 tisíc subjektů, převážně malých a středně velkých firem orientovaných na export nebo import. AKCENTA CZ je čistě českou společností.

AKCENTA CZ je držitelem povolení (Č.j.:2011/1199/570) k činnosti platební instituce podle zákona o platebním styku č.284/2009 Sb.§ 3 odst. 1 písm. a)b)c)e)f). Jako jedna ze dvou nebankovních společností obchodující s devizami v ČR je držitelem licence pro obchodování s cennými papíry, která ji opravňuje nabízet celou škálu instrumentů sloužících k eliminaci kurzového rizika.

Pro bližší informace kontaktujte, prosím, Jana Vlčka, PR a komunikace, na čísle +420 731 646 527 nebo emailem jan.vlcek@akcenta.eu
Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout ZDE
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností