Akcenta top

Mírně pesimistický výhled na růst české ekonomiky v roce 2020

Mírně pesimistický výhled na růst české ekonomiky v roce 2020

V závěru listopadu a na začátku prosince bylo zveřejněno hned několik důležitých statistik, které stojí za zamyšlení, a to především s ohledem na vývoj domácí ekonomiky v nadcházejících čtvrtletích.

Růst hrubého domácího produktu (HDP) ve 3. čtvrtletí zpomalil a rostl o 0,4 % mezikvartálně a 2,5 % meziročně. To samo o sobě nejsou s ohledem na řadu vnějších politicko-ekonomických rizik a kapacitní omezení na straně české ekonomiky špatná čísla. Detailnější pohled však naznačuje dvě problematická místa – investice a trochu překvapivě i nižší spotřebu domácností. Investiční aktivita je obecně v letošním roce slabá a výhled na příští rok je s velkým otazníkem, zda dojde k oživení investic. Problematickým místem se však v příštím roce může stát spotřeba domácností. Ta byla v první polovině letošního roku klíčovou stabilní složkou růstu HDP. Údaj za 3. čtvrtletí však příliš nepřesvědčil a s ohledem na klesající spotřebitelskou důvěru se může stát, že spotřeba domácností v příštím roce neporoste zdaleka tak rychle a tím pádem i její příspěvek do HDP bude nižší.

V letošním roce rovněž neplatí, že průmysl je hlavním tahounem růstu domácí ekonomiky. Toto privilegium letos převzaly služby. Je nutné zmínit, že si letos domácí průmysl v průměru nevede špatně, když zatím stále solidně odolává velmi slabým číslům z Německa. Aktuální signály z domácího průmyslu však nejsou úplně optimistické, když se index PMI ve výrobním sektoru v listopadu propadl na 43,5 bodu a pod neutrální hladinou 50 bodů se nachází již dvanáctý měsíc v řadě. Po červenci s 43,1 body je listopadová hodnota indexu nejslabší od poloviny roku 2009. Důvodem listopadového snížení PMI je především další pokles produkce a nových zakázek. Na průmyslové podniky negativně dopadá slabší domácí a zahraniční poptávka, pokračující problémy v automobilovém průmyslu a nejistota z dopadů obchodního protekcionismu. Pozitivem alespoň je, že PMI není úplně nejspolehlivějším indikátorem vývoje domácí průmyslové produkce. Aktuální čísla však zvyšují pravděpodobnost, že průmyslová výroba v závěru letošního roku poklesne.

Nižší dynamiku vykázaly ve 3. čtvrtletí i mzdy. Nominální růst průměrné mzdy o 6,9 % meziročně, je stále velmi solidní, ovšem výhled na další čtvrtletí naznačují, že tempo růstu mezd bude zpomalovat. Zatímco růst nominálních mezd v příštím roce zpomalí, tak inflace bude podobná jako letos, což se negativně propíše do nižšího reálného růstu mezd. Specifikem je také rozevírání nůžek mezi vývojem mezd v soukromém sektoru a platů v sektoru veřejném. Zatímco podnikatelská sféra, a to především zpracovatelský průmysl, šlape mzdově na brzdu, tak v části veřejného sektoru, především ve školství, budou platy akcelerovat.

Pro příští rok se tak zvyšuje pravděpodobnost, že tempo růstu spotřeby domácností zpomalí, což bude mít negativní vliv na slabší růst domácí ekonomiky (růst HDP pod 2 %) a samozřejmě i na státní rozpočet. Již letos zaostává příjmová strana rozpočtu, a to především kvůli nižšímu než plánovanému výběru DPH a v příštím roce se může tento nesoulad ještě prohloubit.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností