Akcenta top

Nezaměstnanost - červenec 2014

Nezaměstnanost - červenec 2014

Situace na pracovním trhu se od začátku letošního roku kontinuálně zlepšuje. Snižuje se celkový počet nezaměstnaných. Červenec je druhým měsícem v řadě, kdy byl počet nezaměstnaných v meziročním srovnání nižší. Současně vznikají i nová pracovní místa, když jejich počet je nejvyšší od roku 2009.

Červencová statistika nezaměstnanosti je tradičně ovlivněna přílivem absolventů na úřady práce, avšak letos v červenci byl jejich nárůst ve srovnání s předchozími lety marginální. Z tohoto důvodu se červencová míra nezaměstnanosti, vyjádřená podílem nezaměstnaných osob, udržela na 7,4 %. V absolutním vyjádření celkový počet uchazečů o zaměstnání mírně vzrostl na 541 tis. uchazečů. Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že nezaměstnaných oproti loňskému červenci o zhruba 10 tis. ubylo a zároveň došlo k dalšímu přírůstku nových pracovních míst na 51 tis.

Situace na pracovním trhu se od začátku letošního roku kontinuálně zlepšuje. Snižuje se celkový počet nezaměstnaných. Červenec je druhým měsícem v řadě, kdy byl počet nezaměstnaných v meziročním srovnání nižší. Současně vznikají i nová pracovní místa, když jejich počet je nejvyšší od roku 2009. Nová pracovní místa v posledních měsících vznikala především ve zpracovatelském průmyslu, avšak se sílící domácí poptávkou lze očekávat tvorbu nových míst i v oblasti služeb. Navzdory optimistickým předpokladům si však na výraznější pokles podílu nezaměstnaných osob pod sedmiprocentní hranici budeme muset počkat až do roku 2015.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností