Akcenta top

Nezaměstnanost - květen 2014

Nezaměstnanost - květen 2014

Komentář k vývoji nezaměstnanosti – květen 2014

Co již ze zveřejněných čísel není možné zcela vyčíst, je kvalita pracovních míst, která jsou nabízena. Vzhledem ke stále velmi vysokému počtu nezaměstnaných je tlak na mzdový růst minimální, což se v minulém roce mimo jiné odrazilo na poklesu reálných mezd.

Květen byl čtvrtým měsícem v řadě, kdy došlo k poklesu nezaměstnanosti. Konkrétně míra nezaměstnanosti, vyjádřená jako podíl nezaměstnaných osob, v květnu poklesla na 7,5 % z dubnových 7,9 %. Lepší výhled na situaci na pracovním trhu potvrdila i další data. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se dostal lehce pod 550 tis. Loni v květnu přitom bylo evidovaných uchazečů jen o 2,5 tis. méně. Meziroční nárůst nezaměstnaných tak v květnu činil pouhých 0,5 %. Meziroční tempo růstu nezaměstnaných tak bylo nejnižší od srpna roku 2012. Na druhé straně došlo v květnu k nárůstu volných pracovních míst na 48 tis. Více volných pracovních pozic bylo naposledy nabízeno přesně před pěti lety. Výsledkem snížení počtu nezaměstnaných a zvýšení nabídky volných pracovních míst mělo v květnu logicky za následek pokles počtu uchazečů na jedno volné pracovní místo na 11,5 z dubnových 13 uchazečů.

Květnový pokles nezaměstnanosti má dvě příčiny. Na jedné straně pozitivně působila kladná sezónnost, když vznikla dočasná místo sezonního charakteru ve stavebnictví, v zemědělství a v některých službách. Na straně druhé je však evidentní, že vznikají i nová pracovní místa trvalého charakteru, a to především v exportně orientovaných průmyslových odvětvích. Co již ze zveřejněných čísel není možné zcela vyčíst, je kvalita pracovních míst, která jsou nabízena. Vzhledem ke stále velmi vysokému počtu nezaměstnaných je tlak na mzdový růst minimální, což se v minulém roce mimo jiné odrazilo na poklesu reálných mezd. Ani v letošním roce díky velkému přebytku nabídky volné pracovní síly s výraznějším mzdovým nárůstem nepočítám. Pozitivem budiž to, že by již reálné mzdy neměly průměrně klesat a nemělo by tak docházet k dalšímu snižování kupní síly domácností.

Souhrnně lze květnová čísla z pracovního trhu hodnotit kladně. Pokles nezaměstnanosti očekávám i v červnu, zatímco červenec může přinést korekci vzhůru z důvodu každoročního přílivu absolventů na úřady práce. V závěru letošního roku počítám s mírně nižší nezaměstnaností než v roce loňském, konkrétně s podílem nezaměstnaných osob kolem 8,0 %. Opravdu výraznější pokles nezaměstnanosti však předpokládám až v roce 2015.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA CZ
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností