Akcenta top

Nezaměstnanost - únor 2014

Nezaměstnanost - únor 2014

V únoru poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání na 625 390, avšak podíl nezaměstnaných osob zůstal podobně jako v lednu na 8,6 %. Počet volných pracovních míst vzrostl na 38 301 a na jedno volné pracovní místo tak připadalo 16,3 uchazeče. Je zřejmé, že lednové číslo bylo letošním maximem a v dalších měsících bude nezaměstnanost díky oživení domácí ekonomiky dále klesat. Pozitivní dopad na pracovní trh v únoru měla i letošní velmi mírná zima.

Na začátku letošního roku se nezaměstnanost pohybuje na nejvyšších hodnotách v historii samostatné České republiky. Hlavním důvodem rekordní nezaměstnanosti je pokles ekonomické výkonosti v posledních dvou letech. Hospodářská recese je sice klíčovou, ale nikoliv jedinou příčinou růstu nezaměstnanosti. Neméně důležité jsou změny, kterými prochází pracovní trh a které budou stále intenzivněji ovlivňovat nezaměstnanost v nadcházejících letech. Mezi tyto změny patří zvyšující se podíl technologií na výrobě, který nahrazuje nekvalifikovanou pracovní sílu, s tím související přesun výroby do levnějších destinací a nárůst neplnohodnotných pracovních úvazků.

Poslední data z domácí ekonomiky (průmysl, maloobchod aj.) ukazují, že se hospodářská situace začíná zlepšovat. Tato skutečnost se však nutně nemusí odrazit na tvorbě nových pracovních míst, respektive nárůst nových pracovních míst bude jen velmi pozvolný a nedokáže vyvážit jejich úbytek z předchozích let. Vysoká nezaměstnanost a vysoký podíl nezaměstnaných bude přetrvávat nejen po celý letošní rok, ale i v letech nadcházejících.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností