Akcenta top

Objem průmyslové produkce se v dubnu 2020 propadl na úrovně z roku 2004!

Objem průmyslové produkce se v dubnu 2020 propadl na úrovně z roku 2004!
Miroslav Novák
Miroslav Novák

08. 06. 2020

(Komentář k průmyslové produkci – duben 2020)

Průmysl v dubnu byl ještě více než v březnu zasažen vládními opatřeními na zastavení pandemie Covid-19. Automobilky působící v ČR měly i po větší část dubna zastavenou produkci a k významnému omezení činností byla nucena přistoupit i řada dalších podniků ve zpracovatelském průmyslu. Výpadek automobilového průmyslu se velmi negativně promítl i do výkonu dubnového zahraničního obchodu, když produkce automobilů a zahraniční obchod jsou významně propojené nádoby.

Výrazný pokles průmyslu se v dubnu očekával, avšak hloubka poklesu tato očekávání ještě překonala. Extrémní propad dubnové produkce vhodně ilustruje skutečnost, že se jedná o nejnižší objem produkce od června 2004. Pozitivem je tak alespoň fakt, že duben představuje dno, od kterého se bude průmysl v nadcházejících měsících odrážet vzhůru.

Oproti březnu průmyslová produkce poklesla o 23,4 % a v meziročním srovnání o 33,7 %. Prudký propad vykázaly i nové zakázky, které se meziročně snížily o 42,0 %.

Průmysl v dubnu byl ještě více než v březnu zasažen vládními opatřeními na zastavení pandemie Covid-19. Automobilky působící v ČR měly i po větší část dubna zastavenou produkci a k významnému omezení činností byla nucena přistoupit i řada dalších podniků ve zpracovatelském průmyslu. Výpadek automobilového průmyslu se velmi negativně promítl i do výkonu dubnového zahraničního obchodu, když produkce automobilů a zahraniční obchod jsou významně propojené nádoby.

Výrazný pokles produkce se v dubnu týkal téměř všech největších odvětví zpracovatelského průmyslu, když nejvíce zasažením odvětvím byly zmíněné automobily. Produkce motorových vozidel meziročně poklesla o 80,1 %, plastových produktů o 48,0 % a kovodělný průmysl o 25,3 %. O téměř 30 % poklesla produkce ve strojírenství a výroba elektrických zařízení. Výjimkou mezi velkými odvětvími byla v dubnu produkce počítačů a elektronických přístrojů, která meziročně de facto stagnovala.

Automobily se v dubnu nejenom téměř nevyráběly, ale zároveň se ani nepoptávala jejich budoucí výroba, když nové zakázky poklesly o 77,7 %. V souhrnu nové zakázky v průmyslu poklesly o 42,0 %, když výrazněji poklesly ty ze zahraničí. Prudký dubnový pokles nových zakázek je zároveň otazníkem pro rychlé oživení produkce v nejbližších měsících, i když je třeba zdůraznit, že duben a zároveň i březen byly i v tomto směru silně nestandardní. Každopádně je nutné počítat s tím, že poptávka po automobilech bude v koronavirem zasažené Evropě ve druhé polovině letošního roku utlumená, což je v tuto chvíli to největší riziko pro automobilový sektor.

V květnu lze vzhledem k odeznívání koronavirových omezení očekávat již silný meziměsíční nárůst průmyslové produkce. Meziročně však bude průmysl i v květnu hluboko v červených číslech. Na předkoronavirové úrovně se objem produkce do konce letošního roku již velmi pravděpodobně nedostane. A zatímco v meziměsíčním srovnání bude průmysl zrychlovat, tak v tom meziročním bude i nadále setrvávat v záporných hodnotách.

Chcete se dozvědět více o našich službách?
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností