Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - červenec 2015

Podíl nezaměstnaných osob - červenec 2015

Problémem zůstává i nadále dlouhodobá nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných, kteří jsou na pracovním úřadu déle než rok, činil v červenci více jak 45 % z celkového počtu nezaměstnaných.

V červenci poprvé v letošním roce nedošlo k meziměsíčnímu poklesu nezaměstnanosti, když podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl na 6,3 % z červnových 6,2 %. To však nebyl důsledek zhoršení situace na pracovním trhu, ale mírně negativní sezónnosti, kdy na úřady práce vstupují čerství absolventi, a také ti pracovníci, kterým končil úvazek k 30. červnu a nebyl jim prodloužen. Na druhé straně v červenci oproti červnu došlo k dalšímu zvýšení počtu volných pracovních míst (již přes 98 tis.)

Vývoj na pracovním trhu zůstává i nadále velmi příznivý a během nadcházejících měsíců bychom měli být svědky poklesu nezaměstnanosti pod hladinu 6 %. Pozitivnímu trendu nahrává sílící domácí poptávka, díky níž bude stále více docházet k tvorbě nových pracovních míst i mimo zpracovatelský průmysl. Nábor nových zaměstnanců se tak bude týkat většiny odvětví.

Stále intenzivnější tvorba nových pracovních míst a zároveň klesající počet nezaměstnaných vytváří v některých oborech nesoulad poptávky po nových zaměstnancích a jejich dostupnosti na pracovním trhu. Jedná se zejména o technické obory. Zároveň to znamená, že na některých pozicích budou sílit požadavky na rychlejší mzdový růst, který však nebude celoplošný, ale spíše diferenciovaný.

Problémem zůstává i nadále dlouhodobá nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných, kteří jsou na pracovním úřadu déle než rok, činil v červenci více jak 45 % z celkového počtu nezaměstnaných.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností