Akcenta top

Podíl nezaměstnaných osob - leden 2019

Podíl nezaměstnaných osob - leden 2019

Podíl nezaměstnaných osob v lednu s ohledem na negativní sezónní faktory vzrostl na 3,3 % z prosincových 3,1 %. Mírné zvýšení nezaměstnanosti na začátku kalendářního roku je pravidelně se opakujícím sezónním jevem a rozhodně z něj nelze dělat žádné negativní závěry směrem k pozitivní situaci na domácím pracovním trhu.

I v prvním měsíci nového roku platí, že se zpomalení české ekonomiky do situace na pracovním trhu zatím nijak nepromítá. Lednový výrobní index PMI sice naznačil, že některé průmyslové podniky byly na začátku roku nuceny snížit počet zaměstnanců, avšak k žádnému masivnějšímu propouštění zatím rozhodně nedochází. Naopak řada průmyslových podniků uvádí i nadále, jakou jednu z hlavních bariér svého růstu, nedostatek pracovníků. S čím je však pro letošní rok třeba počítat, že další nová pracovní místa již nebude pravděpodobně ve větším měřítku generovat zpracovatelský průmysl.

Jednoznačný převis poptávky po zaměstnancích nad jejich nabídkou ukázala i lednová čísla. V prosinci bylo evidováno 324,4 tis. volných pracovních míst a v lednu 331,5 tis. Nezaměstnaných přitom bylo na začátku roku 245,1 tis., což je meziroční pokles o 44,2 tis. Právě úbytek volných pracovních míst je poměrně spolehlivým ukazatelem negativního vývoje v ekonomice a k němu, navzdory zpomalení české ekonomiky, zatím rozhodně nedochází.

Pohled na strukturu volných pracovních míst i v lednu ukázal, že převažuje poptávka po méně kvalifikovaných pracovnících jako jsou montážní dělníci či pomocní pracovníci ve výrobě a ve stavebnictví. Vysoká poptávka zůstává ze strany firem i po řidičích nákladních vozidel, svářečích či skladnících.

Předchozí roky byly ve znamení setrvalého poklesu nezaměstnanosti a rychlé tvorby nových pracovních míst. Od letošního roku již žádný výraznější pokles nezaměstnanosti očekávat nelze a v souhrnu za celý letošní rok se podíl nezaměstnaných osob bude nacházet zhruba na úrovni 3 %. Pozvolna se zastaví i růst nabídky volných pracovních míst, když v průběhu roku může následně dojít k jejich mírné redukci. Žádný dramatický úbytek volných pracovních míst jako ve druhé polovině roku 2008 a první polovině roku 2009 však rozhodně neočekávám.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností