Akcenta top

Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí - anemický růst

Průměrná mzda ve 3. čtvrtletí - anemický růst

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve 3. čtvrtletí letošního roku vzrostla oproti stejnému období roku 2012 o 1,3 % a dosáhla tak výše 24 836 korun. Po započtení inflace byl však růst průměrné mzdy jen marginální a činil 0,1 %. Medián mezd činil ve 3. čtvrtletí 21 331 korun, což je meziroční nárůst o 1,5 %. 3. čtvrtletí letošního roku však mělo o tři pracovní dny více než to loňské.

Nízký růst mezd podtrhuje špatnou situaci v domácí ekonomice a slabý pracovní trh s vysokou mírou nezaměstnaných. Pokud se podíváme na meziroční srovnání, tak se ve 3. čtvrtletí meziročně snížil průměrný počet zaměstnanců o 46,3 tis. Nejhůře si v tomto směru vedlo stavebnictví s meziročním poklesem zaměstnanců o 17,8 tis. Sehnat momentálně práci ve stavebnictví na plný úvazek se rovná téměř zázraku a stavební firmy ve stále větší míře využívají agenturní pracovníky. Úbytek zaměstnanců se však projevil i v průmyslu či ubytovacích a stravovacích službách. Právě ve stavebnictví došlo k největšímu poklesu průměrné mzdy, a to o 2,3 %.

Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k opačnému vývoji u růstu mezd mezi podnikatelským a nepodnikatelským sektorem. Zatímco v podnikatelské sféře nominální růst mezd ve 3. čtvrtletí činil 1,4 %, v nepodnikatelské sféře činil pouhých 0,8 %, což nestačilo ani na pokrytí inflace. Průměrná mzda v nepodnikatelské sféře činila 24 923 korun a byla tak mírně vyšší než v podnikatelské s 24 817 korunami.

Nejvyšší průměrnou mzdu pobírali tradičně zaměstnanci v informačních a komunikačních službách (45 834 korun) a v peněžnictví a pojišťovnictví (45 178 korun). Nejnižší mzdu mají rovněž tradičně zaměstnanci v ubytování a pohostinství (13 986 korun).

Mzdový vývoj je důsledkem slabé ekonomické kondice domácího hospodářství v posledních letech. Růst mezd je velmi pomalý a je úspěchem, když dokáže vyrovnat alespoň nárůst inflace. Většině domácností v posledních letech reálná mzda buď stagnovala, v horším případě poklesla. Navíc v ČR máme aktuálně rekordní nezaměstnanost. Tato kombinace tvoří důvody slabé spotřeby domácností a jejich nechuť k větším výdajům.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností