Akcenta top

Průmyslová produkce - červen 2015

Průmyslová produkce - červen 2015

To, že průmysl roste již osm měsíců v řadě, se pozitivně promítá i do zvyšování zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Jedním z nejrychlejších růstů zaměstnanosti se mohou pochlubit v automobilovém průmyslu, kde zároveň pracuje nejvíce zaměstnanců. V 1. čtvrtletí letošního roku to bylo přes 151 tis. Téměř 12 % veškerých zaměstnanců průmyslu vyrábí automobily a závislost Česka na výrobě aut tak i v tomto ohledu roste.

Průmyslu se letos daří a červnová data jsou toho důkazem. Vůči mírně slabšímu květnu vzrostla v červnu průmyslová výroba o 1,0 % a v meziročním srovnání činil růst dokonce 8,1 %. K dvoucifernému růstu se vrátily průmyslové zakázky. Konkrétně se meziročně zvýšily o 10,3 %, zatímco v květnu vzrostly jen o 1,4 %. Již třetí měsíc v řadě rostou tuzemské zakázky rychleji než zahraniční, což bylo ještě v roce 2013 zcela nemyslitelné.

Nejvíce se v červnu dařilo výrobě automobilů, jejichž produkce vzrostla meziročně o 16 %. Pokud se zároveň podíváme na hodnotu nových zakázek, tak můžeme s jistotou tvrdit, že silná produkce aut bude pokračovat minimálně i po celé třetí čtvrtletí a automobily tak budou i nadále jedním z klíčových tahounů domácí ekonomiky. Velmi pozitivně lze hodnotit i dvouciferný růst strojírenství o 15 %. Kladný meziroční přírůstek po více jak roce vykázal i těžební průmysl.

To, že průmysl roste již osm měsíců v řadě, se pozitivně promítá i do zvyšování zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích. Jedním z nejrychlejších růstů zaměstnanosti se mohou pochlubit v automobilovém průmyslu, kde zároveň pracuje nejvíce zaměstnanců. V 1. čtvrtletí letošního roku to bylo přes 151 tis. Téměř 12 % veškerých zaměstnanců průmyslu vyrábí automobily a závislost Česka na výrobě aut tak i v tomto ohledu roste.

Velmi pozitivní vyhlídky přetrvávají i na druhou polovinu letošního roku. V souhrnu za celý letošní rok by mohl průmysl vzrůst o více 4 %.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností