Akcenta top

Průmyslová produkce - červen

Průmyslová produkce - červen

Červnový výsledek z průmyslu nelze nazvat jinak než zklamáním. Průmyslová výroba ani v červnu nepřekročila svůj stín a poklesla jak ve srovnání s předchozím měsícem (o 0,9 %), tak i meziročně (o 5,3 %). O něco lepší meziroční čísla dostaneme, pokud statistiku očistíme o vliv počtu pracovních dní (pokles o 3,0 %). Vliv povodní na celkový výkon průmyslu byl v červnu zanedbatelný.

Souhrnně za celé druhé čtvrtletí průmyslová produkce poklesla meziročně o 2,4 %. Pozitivem a zároveň zábleskem na lepší časy je fakt, že v mezičtvrtletním srovnání došlo k poklesu produkce o pouhých 0,3 %. Průmysl tak pravděpodobně ve druhém čtvrtletí dosáhl dna. Teď zbývá se od něj odrazit.

Pod meziroční pokles produkce se nejvíce podepsala těžba a dobývání, výroba elektrických zařízení a výroba strojů a zařízení. Na druhé straně vzrostla produkce v odvětví ostatních dopravních prostředků a zařízení. Nové zakázky v červnu poklesly o 0,8 %, když ty zahraniční se snížily o 1,6 % a ty domácí pro změnu o 0,6 % vzrostly.

Výhled na druhou polovinu roku zůstává lehce optimistický. Předstihové indikátory PMI z ČR i z Evropy dávají naději, že v průmyslu dojde k postupnému oživení. Ani ve druhé polovině letošního roku však nelze čekat zázraky. Za celý letošní rok počítám s poklesem průmyslové výroby.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností