Akcenta top

Průmyslová produkce - červenec 2013

Průmyslová produkce - červenec 2013

Podle ČSÚ sice v červenci průmyslová produkce vzrostla meziročně o 2,1 %, ale jen díky vyššímu počtu pracovních dnů. Po očištění o vliv pracovních dnů naopak o 2,8 % poklesla. V meziměsíčním srovnání produkce vzrostla o 0,4 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,0 %. Rostly jak zakázky ze zahraničí (10,2 %), tak i tuzemské (6,6 %).

K meziročnímu růstu produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (11,2 %) a výroba strojů a zařízení (8,3 %). Na druhé straně produkce nejvíce poklesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (-5,9 %) a těžba a dobývání (-11,2 %).

Po očištění o vliv počtu pracovních dnů produkce v každém z letošních měsíců meziročně poklesla a červenec nebyl výjimkou. Situace v domácím průmyslu tak ani podle červencových dat nezaznamenala výraznějšího zlepšení. Na druhé straně předstihové indikátory, např. index PMI, naznačují, že by se situace v průmyslu mohla ve druhé polovině roku postupně obracet k lepšímu. Pozitivním signálem jsou v tomto směru i nové zakázky, když jejich červencový růst je nejsilnější v tomto roce. Za celý letošní rok počítám s poklesem průmyslové výroby kolem 2 %.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností