Akcenta top

Průmyslová produkce – květen 2013

Průmyslová produkce – květen 2013

Průmyslová produkce se v meziročním vyjádření i nadále nachází v záporném teritoriu, když v květnu byl vykázán pokles o 2,2 %. O něco lépe vychází srovnání s předchozím měsícem, kde průmyslová produkce vzrostla o 0,7 %.

K meziročnímu poklesu průmyslové produkce v květnu nejvíce přispěla těžba a dobývání (pokles o 25,3 %), výroba motorových vozidel (pokles o 2,6 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (pokles o 15,2 %). Na druhé straně byl zaznamenán růst v odvětvích  rozvodu elektřiny, plynu a tepla (růst o 1,5 %) a výroby strojů a zařízení (růst o 7,7 %).

Za zklamání lze označit pohled na nové zakázky. Zatímco v dubnu jejich hodnota meziročně vzrostla o 5,8 %, tak v květnu naopak o 6,1 % poklesla. Zahraniční zakázky přitom poklesly o 8,0 % a domácí o 2,3 %. Údaje o zakázkách však nelze přeceňovat. Statistika zakázek je totiž značně volatilní a v rámci jednotlivých měsíců vykazuje poměrně výrazné výkyvy.

Souhrnně však nelze květnová data hodnotit negativně. Domácí průmysl začíná vykazovat známky stabilizace, respektive průmysl si pravděpodobně již našel dno v prvním čtvrtletí letošního roku. Otázkou je, kdy se od onoho pomyslného dna začne odrážet. Předstihové indikátory signalizují, že by to mohlo být ve druhé polovině tohoto roku. Za celý letošní rok však nadále očekávám pokles průmyslové výroby.

Miroslav Novák

analytik společnosti AKCENTA

miroslav.novak@akcenta.eu

prumyslova produkce – kveten 2013

Zdroj: Český statistický úřad, AKCENTA

 

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností