Akcenta top

Průmyslová produkce - leden 2017

Průmyslová produkce - leden 2017

Průmyslu se v lednu po slabším závěru loňského roku dařilo. Průmyslová produkce v lednu oproti prosinci vzrostla o 3,5 % a v meziročním srovnání byla vyšší o 9,6 %. Po očištění o pracovní dny přidal průmysl meziročně 4,3 %.

Od začátku letošního roku přicházely signály o tom, že průmysl v lednu vykáže dobrá čísla. Index PMI, index důvěry mezi průmyslovými podniky či výsledky průmyslu z okolních zemí, to vše nasvědčovalo tomu, že se průmyslu zkraje roku daří. To se nyní potvrdilo.

Hlavním tahounem růstu byla v lednu jak jinak než produkce motorových vozidel s meziročním růstem o 18,7 %. Velmi dobře se však dařilo i energetice s růstem produkce o 13,8 %. Naopak pokles produkce pokračoval v těžebním průmyslu a to o 14,9 %. Hodnota nových zakázek se v lednu mírně snížila na 7 % z prosincových 9,4 %. Zpomalení tempa růstu nových zakázek je patrné v automobilovém průmyslu (v lednu 5,3 % oproti prosincovým 18,2 %). Nejedná se však o žádnou tragédii, protože nové zakázky v automobilovém průmyslu v listopadu a v prosinci byly pro změnu velmi silné.

Výhled na růst průmyslové produkce v letošním roce zůstává pozitivní a nic zatím nenasvědčuje tomu, že by mělo v nejbližších měsících nastat výraznější zpomalení. Růst průmyslové produkce však bude slabší než v předchozích letech a to s ohledem na to, že průmyslové podniky v mnoha ohledech naráží na své kapacitní limity. To se týká primárně podniků ve zpracovatelském průmyslu.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností