Akcenta top

Průmyslová produkce - rok 2014

Průmyslová produkce - rok 2014

V souhrnu lze říci, že se loni průmyslu dařilo. Objem průmyslové produkce loni konečně překonal doposud rekordní rok 2007 a to navzdory poklesu produkce v těžbě a v energetice. Příznivé jsou vyhlídky i pro letošní rok a většina podpůrných ukazatelů jako předstihové průmyslové indikátory, hodnota nových zakázek či data z Německa ukazují, že průmyslová konjunktura bude pokračovat.

 

Průmyslu se dařilo i v posledním měsíci loňského roku. V prosinci oproti listopadu průmyslová produkce vzrostla o 0,6 % a v meziročním srovnání o 7,3 %, respektive o 4,7 % po očištění o nestejný počet pracovních dnů.

V souhrnu za celý loňský rok průmyslová produkce vzrostla o 4,9 % a jedná se tak o nejvyšší nárůst za poslední tři roky, když v letech 2011 a 2012 byl růst produkce záporný. Růst produkce se v loňském roce týkal primárně zpracovatelského průmyslu a především výroby automobilů, která se zvýšila o 13 %. Výrazný nárůst produkce zaznamenala i výroba počítačů a elektroniky obecně – zvýšení o 18,1 %. Naopak k poklesu produkce došlo v těžebním průmyslu (-2,8 %) a v energetice (-2,4 %).

Růst průmyslu v loňském roce podporovaly nové zakázky a to jak ty zahraniční, tak i domácí. Nárůst domácích zakázek o 10,5 % byl loni nejvyšší od roku 2010. V kontextu růstu průmyslové produkce a tržeb rostla i poptávka po zaměstnancích. Nová pracovní místa vytvářel především zpracovatelský průmysl. Oproti tomu byl růst mezd v průmyslu umírněný a zaostával za produktivitou práce.

V souhrnu lze říci, že se loni průmyslu dařilo. Objem průmyslové produkce loni konečně překonal doposud rekordní rok 2007 a to navzdory poklesu produkce v těžbě a v energetice. Příznivé jsou vyhlídky i pro letošní rok a většina podpůrných ukazatelů jako předstihové průmyslové indikátory, hodnota nových zakázek či data z Německa ukazují, že průmyslová konjunktura bude pokračovat.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností