Akcenta top

Průmyslová produkce – září 2013

Průmyslová produkce – září 2013

Podle dnes zveřejněné statistiky ČSÚ průmyslová produkce v září ve srovnání s předchozím měsícem poklesla o 2,8 %. V meziročním srovnání však došlo k růstu o 7,1 %. Po očištění o vliv pracovních dnů (letošní září mělo o dva pracovní dny více) produkce vzrostla o 2,0 %. Pozitivní výhled do budoucna nabízí meziroční nárůst nových zakázek o plných 16,0 %.

Oživení průmyslu táhne jednoznačně zahraniční poptávka, čehož je dokladem jednak růst zahraničních zakázek o 18,9 % a také nárůst tržeb průmyslových podniků, které obchodují přímo se zahraničím, a to o 14,3 %. Oživuje však i domácí poptávka. Nové zakázky z tuzemska vzrostly o 10,7 % a jedná se o nejvyšší nárůst za poslední tři roky!

V září se i nadále dařilo výrobě motorových vozidel (meziroční růst o 17,8 %), kovovým a kovodělným výrobkům (meziroční růst o 13,8 %) a elektrickým zařízením (meziroční růst o 16,0 %). Na druhé straně produkce klesla u výroby elektřiny a plynu (meziročně pokles o 4,0 %) a tradičně v odvětví těžby a dobývání (meziroční pokles o 8,3 %).

Oživení v průmyslu se však ještě kladně nepromítlo do zaměstnanosti. Průměrný evidenční počet zaměstnanců byl v září v meziročním srovnání o 0,9 % nižší.

Souhrnně lze zářijová data z průmyslu hodnotit pozitivně. V meziměsíčním srovnání sice září nenavázalo na silný srpen, ale v ročním porovnání zaznamenalo poměrně silný růst. Dobrá reálná data z průmyslu tak navazují na předstihové ukazatele, které signalizovaly oživení již od konce jara. Nezbývá než zopakovat, že pozitivní impulsy pochází opět z vnějšího prostředí, tedy ze zahraničí. Díky lepším datům, o průmyslové produkci v posledních měsících, je zlepšen i výhled na celý letošní rok. Průmyslová produkce by měla letos meziročně poklesnout jen o 1,0 %.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností