Akcenta top

Růst mezd na začátku roku dále zrychluje

Růst mezd na začátku roku dále zrychluje

V druhé řadě průměrná mzda lehce předběhla růst mediánové mzdy. Může se jednat o signál, že více přidat chtějí i zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou. Pravděpodobnější je však to, že růst mediánové mzdy bude i letos předbíhat růst mzdy průměrné. Na pracovním trhu stále převažuje poptávka po pracovnících na nižším stupni mzdové pyramidy.

Růst mezd na začátku letošního roku dále zrychlil. Konkrétně v 1. čtvrtletí se průměrná mzda nominálně zvýšila o 5,3 % na 27 889 korun. Naposledy rostla průměrná nominální mzda rychleji ve 4. čtvrtletí 2008, konkrétně o 7,4 %.

Růst mediánové mzdy s 5,2 % za růstem průměrné mzdy nepatrně zaostal. Důvodem může být skutečnost, že se zkraje roku více přidávalo zaměstnancům s nadprůměrnými mzdami či že došlo k výplatě prémií, na kterých více participují zaměstnanci s vyšší mzdou. Mediánová mzda se zvýšila na 23 074 korun.

Z vývoje mezd lze vysledovat několik převládajících trendů.

V první řadě začíná do růstu mezd výrazněji promlouvat růst spotřebitelských cen, než tomu bylo v posledních třech letech, kdy se inflace pohybovala jen lehce nad nulou. Vyšší inflace na začátku letošního roku je také důvodem, proč reálný růst mezd lehce zaostával za rokem loňským. Inflace bude zkreslovat mzdový růst i během dalších čtvrtletí letošního roku.

V druhé řadě průměrná mzda lehce předběhla růst mediánové mzdy. Může se jednat o signál, že více přidat chtějí i zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou. Pravděpodobnější je však to, že růst mediánové mzdy bude i letos předbíhat růst mzdy průměrné. Na pracovním trhu stále převažuje poptávka po pracovnících na nižším stupni mzdové pyramidy.

A za třetí. Stabilní růst mezd by se měl i nadále kladně promítat do spotřeby domácností, která je jednoznačně nejstabilnější složkou HDP. Pozitivní zprávou navíc je, že jak vnější, tak i domácí ekonomický vývoj naznačuje, že mzdy podobně rychlým tempem porostou i v nadcházejících čtvrtletích letošního roku.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností