Akcenta top

Rychlý růst mezd v loňském roce, avšak stále slabší než v letech 2006 a 2007

Rychlý růst mezd v loňském roce, avšak stále slabší než v letech 2006 a 2007

Mzdy se v závěru loňského roku opět zvyšovaly. Průměrná nominální mzda vzrostla ve 4. čtvrtletí meziročně o 4,2 % na 29 320 korun a mediánová mzda se zvýšila o 6,0 % na 25 061 korun. Vzhledem k tomu, že v posledním čtvrtletí loňského roku již rychleji rostly ceny, tak reálný růst průměrné mzdy činil 2,8 %, respektive 4,6 % u mzdy mediánové. V souhrnu za celý loňský rok vzrostla průměrná mzda nominálně o 4,2 % na 27 589 korun.

Rychleji v závěru loňského roku rostly mzdy v nepodnikatelské sféře a to především ve vzdělávání a zdravotní a sociální péči. Výrazně nadprůměrně rostly mzdy i v ubytování, stravování a pohostinství (o 7,3 %), kde se však mzdy nacházejí výrazně pod průměrem. Naopak slabý byl růst mezd v peněžnictví a pojišťovnictví, kde mzdy vzrostly jen o 0,8 % a po očištění o růst spotřebitelských cen dokonce poklesly.

Mediánová mzda rostla ve 4. čtvrtletí opět rychleji než průměrná mzda, z čehož vyplývá, že rychleji rostly nižší mzdy. Rozdíl mezi mediánovou a průměrnou mzdou se mírně snížil, když mediánová mzda ve 4. čtvrtletí tvořila 0,85 % mzdy průměrné.

Souhrnně lze říci, že rychlejší růst mezd v loňském roce je odrazem hospodářské situace v ČR. Významný pokles nezaměstnanosti se v posledních třech letech promítl do snížení nabídky volných uchazečů o zaměstnání a firmám tak často nezbývá, než zvyšovat mzdy, aby si své zaměstnance udržely. S ohledem na velmi nízký růst inflace loni mzdy rostly solidním tempem i reálně. Navzdory výraznému oživení ekonomiky a nedostatku volných uchazečů však mzdy nedosahují růstu z let 2006 a 2007, kdy se nominálně průměrná mzda zvyšovala přes 7 % a reálně přes 4 %.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností