Akcenta top

Silný růst mezd pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku

Silný růst mezd pokračoval i ve 2. čtvrtletí letošního roku
4. 9. 2018
 

Z mezinárodního pohledu je obdobně rychlý růst mezd jako v ČR i ve středoevropském regionu, v Pobaltí a v Rumunsku. Naopak výrazně pomaleji rostou mzdy v západních a jižních zemích EU. Co se týká absolutní výše mzdy, tak průměrná mzda v ČR se i přes rychlý růst v posledních čtvrtletích pohybuje zhruba na třetině mzdové úrovně Německa (nutné je však zmínit, že tento poměr není očištěn paritou kupní síly).

I ve 2. čtvrtletí letošního roku pokračoval silný růst mezd v domácí ekonomice. Konkrétně průměrná hrubá měsíční nominální mzda vzrostla meziročně o 8,6 % na 31 851 korun a po očištění o inflaci reálně vzrostla o 6,2 %. Ještě o něco rychleji ve 2. čtvrtletí vzrostla tzv. mediánová mzda, a to nominálně o 9,4 % na 27 236 korun. Rychlejší růst mediánu oproti průměru svědčí o skutečnosti, že se ve 2. čtvrtletí zvyšovaly rychleji mzdy zaměstnancům na nižším stupni mzdové pyramidy.

I ve 2. čtvrtletí platilo, že výrazně rychleji rostly mzdy v odvětvích s převahou veřejného sektoru. Dvouciferným tempem rostly mzdy v kultuře (13,1 %), ve vzdělávání (12,3 %), ve zdravotnictví (12,0 %) a ve veřejné správě a obraně (11,2 %). V tržních odvětvích vzrostla průměrná mzda nejvíce v těžbě a dobývání (10,1 %), avšak se skutečností, že zde došlo k úbytku počtu zaměstnanců. Ve zpracovatelském průmyslu, dominantním odvětví české ekonomiky z pohledu produkce i zaměstnanosti, vzrostla průměrná mzda o 8,1 %. Jednním z nejslabších byl naopak růst mezd v peněžnictví a pojišťovnictví s 6,3 %, když na druhé straně má však toto odvětví nejvyšší absolutní výši průměrné mzdy s téměř 58,6 tis. korun.

V rámci krajského srovnání rostly mzdy nejrychleji ve Středočeském kraji (10,7 %) a naopak nejpomalejší byl růst v Praze s 6,9 %. Pokud však hledáme absolutní výši mezd, tak v rámci ČR stále dominuje Praha s průměrnou mzdou ve výši téměř 39,7 tis. korun.

Z mezinárodního pohledu je obdobně rychlý růst mezd jako v ČR i ve středoevropském regionu, v Pobaltí a v Rumunsku. Naopak výrazně pomaleji rostou mzdy v západních a jižních zemích EU. Co se týká absolutní výše mzdy, tak průměrná mzda v ČR se i přes rychlý růst v posledních čtvrtletích pohybuje zhruba na třetině mzdové úrovně Německa (nutné je však zmínit, že tento poměr není očištěn paritou kupní síly).

Rychlý růst mezd bude v ČR pokračovat i ve 2. polovině letošního roku. Hlavním důvodem je situace na pracovním trhu s velmi nízkou nezaměstnaností a vyšší nabídkou pracovních míst než uchazečů. Toto prostředí je ideální pro rychlou dynamiku růstu mezd.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností