Akcenta top

Zahraniční obchod - červen 2014

Zahraniční obchod - červen 2014
Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Stabilní situace v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

Statistika zahraničního obchodu pokračuje ve vykazování velmi dobrých nominálních čísel. V červnu objem vývozu vzrostl meziročně o 12,9 % a dovozu o 11,9 %. Saldo obchodní bilance bylo kladné ve výši 19,1 mld. korun. V souhrnu za první polovinu letošního roku činil přebytek obchodní bilance v národním pojetí 104,3 mld. korun, což je oproti stejnému období loňského roku zlepšení o 27 mld. korun. Pokud vezmeme v potaz přeshraniční metodiku, tak v první polovině roku činil přebytek obchodní bilance dokonce 241,4 mld. korun oproti loňským 189,3 mld. korun.

Klíčovým vývozním artiklem jsou stroje a dopravní prostředky, jejichž vývoz v červnu meziročně vzrostl o 12,6 % a které činí nadpoloviční většinu veškerého českého vývozu. Růst vývozu přes 10 % přidaly i polotovary a materiály. V případě dovozu meziročně nejvíce vzrostl objem dovážených chemikálií, a to o 17,3 % a rovněž dovoz strojů a dopravních prostředků o 17 %. Kladné saldo obchodní bilance dosáhla v červnu ČR u strojů a dopravních prostředků (36,8 mld. korun), průmyslového zboží (5,2 mld. korun) a u polotovarů (4 mld. korun). Naopak záporné saldo tradičně vykazují paliva (-14,6 mld. korun), kde se však deficit meziročně snížil a chemikálie (-11,2 mld. korun), kde v červnu došlo k prohloubení schodku o 1,09 mld. korun.

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Stabilní situace v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností