Akcenta top

Zahraniční obchod - červen

Zahraniční obchod - červen

Červnový výsledek statistiky zahraničního obchodu skončil za očekáváním. Vývoz v meziročním srovnání poklesl o 2,5 % a dovoz dokonce o 4,8 %. Obchodní bilance v červnu byla přebytková ve výši 33,0 mld. korun. Za lepší obchodní bilancí stojí výraznější pokles dovozu. To dobře ilustrují data za první pololetí letošního roku, kdy došlo k meziročnímu poklesu vývozu o 1,7 % a dovozu o 3,8 %.

Přebytek v zahraničním obchodu v  meziročním srovnání vzrostl u strojů a dopravních prostředků (3,8 mld. korun) a u průmyslového spotřebního zboží (2,0 mld. korun). Na druhé straně došlo k prohloubení schodku s minerálními palivy (2,7 mld. korun). Pokud se zaměříme na celkový vývoz, tak u strojů a dopravních prostředků byl zaznamenán meziroční pokles o 3,7 %. V případě dovozu byl u strojů a dopravních prostředků zaznamenán meziroční propad o 9,1 %.

Obchodní bilance se státy EU zůstává i nadále silně přebytková – v červnu s kladným saldem ve výši 56,8 mld. korun. Na druhé straně schodek se zeměmi mimo EU se snížil na 22,7 mld. korun. Došlo k dalšímu snížení deficitu v obchodu s Čínou, konkrétně o 5,1 mld. korun.

Poptávka na evropských trzích zatím zůstává v útlumu, což se odráží i na statistice českého zahraničního obchodu. Zahraniční obchod také zdaleka nepřispívá do výkonu české ekonomiky tak jako tomu bylo v roce 2012. K mírnému oživení by mělo dojít ve druhé polovině letošního roku a především v jeho závěru, když podle nově publikovaných dat se situace na evropských trzích postupně stabilizuje. I nadále by měl v tomto směru pomáhat slabší směnný kurz koruny k euru.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností