Akcenta top

Zahraniční obchod - duben 2014

Zahraniční obchod - duben 2014

Komentář k zahraničnímu obchodu – duben 2014

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Pokračující hospodářské oživení v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

Vysoká statistická základna z loňského dubna způsobila nižší meziroční růst obratu zahraničního obchodu, než tomu bylo v předchozích měsících letošního roku. Meziroční růst vývozu o 11,2 % a dovozu o 11,3 % lze však v tomto kontextu hodnotit jednoznačně kladně. A stejně tak i dubnový přebytek obchodní bilance ve výši 16,5 mld. korun. V souhrnu za první čtyři měsíce letošního roku je přebytek obchodní bilance vyšší než za prvních pět měsíců roku loňského.

Z pohledu vývozu jsou pro ČR klíčové země EU28, kam v dubnu směřovalo téměř 83 % veškerého vývozu. Z toho téměř jedna třetina veškerého vývozu jde do sousedního Německa. V meziročním srovnání vývoz do EU28 vzrostl o 12,7 % a vývoz do zemí eurozóny o 10,3 %. Oproti tomu do zemí mimo EU28 vzrostl vývoz jen o 4,8 %.  Ze sledovaných zemí se nejvíce zvýšil vývoz do Spojeného království (18,6 %) a do Německa (12,2 %). Navzdory napjaté situaci na Ukrajině vývoz do Ruské federace v dubnu meziročně vzrostl o 2,0 %, zatímco v případě Rakouska došlo k jeho poklesu o 2,0 %.

Kladné saldo zahraničního obchodu má ČR s EU28 (v dubnu 53,1 mld. korun) a se zeměmi eurozóny (v dubnu 40,2 mld. korun). Záporné saldo má ČR naopak s Čínou (v dubnu -21,8 mld. korun), s Polskem (-2,1 mld. korun) a díky negativní komoditní bilanci i s Ruskou federací (-3,0 mld. korun).

Výhled na letošní rok zůstává optimistický. Pokračující hospodářské oživení v eurozóně a slabá koruna budou napomáhat výrazným růstům objemu vývozu i dovozu a silně přebytkové obchodní bilanci, která bude letos opět rekordní.

 

Miroslav Novák
analytik společnosti AKCENTA
miroslav.novak@akcenta.eu
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností