Akcenta top

Zahraniční obchod – květen 2013

Zahraniční obchod – květen 2013

Výsledek květnové statistiky zahraničního obchodu mírně zklamal. Vývoz v meziročním srovnání klesl o 0,8 % a dovoz o 3,7 %. Obchodní bilance je i nadále silně přebytková s kladným květnovým saldem ve výši 28,8 mld. korun. Z prvních pěti měsíců letošního roku byl objem vývozu meziročně vyšší jen jednou a to v dubnu. Podobně je tomu i u dovozu.

V květnu meziročně poklesl celkový vývoz strojů a dopravních prostředků o 3,6 % a dovoz o plných 6,4 %. Poklesl i dovoz minerálech paliv, konkrétně o 12,5 %. Na druhé straně dovoz ropy vzrostl o 10,4 %. Z teritoriálního pohledu skončila bilance zahraničního obchodu se zeměmi EU přebytkem ve výši 56,4 mld. korun. Se státy mimo EU byla květnová bilance záporná ve výši 26,7 mld. korun.

Souhrnně lze konstatovat, že květnová data o vývozu a dovozu zůstala za očekáváním. Duben tak zůstává vlaštovkou a květen odhaluje skutečnou tvář stavu v zahraničním obchodě. Výhled na další měsíce sice zůstává mírně optimistický, přesto je nutné zůstat nohama pevně na zemi a nečekat zázraky. Podle předstihových ukazatelů se sice situace na zahraničních trzích zlepšuje, avšak jen velmi pomalu. Navíc z klíčové ekonomiky, Německa, přichází smíšené signály. Ve druhé polovině letošního roku tak lze sice počítat s oživením u vývozů i dovozů, které však bude velmi křehké. Pomáhat by v tomto směru měl i slabší směnný kurz koruny k euru.

Miroslav Novák

analytik společnosti AKCENTA

miroslav.novak@akcenta.eu

 zahranicni obchod – kveten 2013

Zdroj: Český statistický úřad, AKCENTA

 

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností