Akcenta top

Zahraniční obchod - leden 2014

Zahraniční obchod - leden 2014
Český statistický úřad (ČSÚ) uvedl, že od ledna letošního roku bude klást větší důraz na obchodní bilanci dle národního pojetí místo dosavadního vyjádření zahraničního obchodu podle pohybu zboží, tzv. přeshraničního pojetí. V rámci návaznosti na loňský prosinec však na prvním místě uvádím výsledky přeshraniční statistiky.

Podle ČSÚ v lednu pokračovaly dvouciferné růsty jak u vývozu v běžných cenách (meziročně o 17,1 %), tak i u dovozu v běžných cenách (meziročně o 13,5 %). Obchodní bilance byla přebytková 44,64 mld. korun, což je nejvíce od vzniku samostatné ČR. Pod dvouciferné nárůsty vývozu i dovozu se výrazně podepsala listopadová intervence České národní banky (ČNB). Skokové oslabení koruny zkreslilo výsledky zahraničního obchodu vyjádřené v korunách. Růsty vývozu i dovozu vyjádřené v eurech (8,9 % a 5,5 %), podobně jako v amerických dolarech (11,6 % a 8,1 %) jsou ve srovnání s korunovými zhruba poloviční.

Hlavním vývozním artiklem zůstaly v lednu stroje a dopravní prostředky s meziročním růstem o 19,7 %, tj. o 26,4 mld. korun. Stroje a dopravní prostředky se podílely na celkovém vývozu z 55 %, a pokud k nim připočteme ještě průmyslové spotřební zboží a polotovary, dostáváme se přes 80 % podílu z celkového vývozu.

Zatímco přeshraniční statistika zahraničního obchodu sleduje tok zboží přes hranici bez ohledu na vlastnictví, tak národní pojetí sleduje změnu vlastnictví mezi domácími a zahraničními subjekty.

Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí skončila v lednu přebytkem ve výši 15,5 mld. korun, když pozitivně přispěly především stroje a dopravní prostředky a to především automobily (8,3 mld. korun). Vývozy vzrostly souhrnně o 17,8 % a dovozy o 12,0 %. Kladní obchodní bilance zůstává tradičně se státy EU, kde přebytek činil 56,4 mld. korun, zatímco bilance se zeměmi mimo EU byla v lednu schodková ve výši 39,9 mld. korun.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností