Akcenta top

Zahraniční obchod - srpen 2013

Zahraniční obchod - srpen 2013

Podle čerstvě zveřejněné statistiky ČSÚ vzrostl v srpnu vývoz meziročně o 1,9 %, zatímco dovoz stagnoval. Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 20,6 mld. korun. Růstová čísla zaznamenala statistika zahraničního obchodu i na meziměsíční bázi. Po sezonním očištění vývoz v srpnu oproti červenci vzrostl o 2,8 % a dovoz o 4,2 %. V srpnu se dařilo vývozu strojů a dopravních prostředků, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 6,5 %. Dařilo se především automobilům. Přebytek mezi vývozem a dovozem strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 9,3 mld. korun na 43,4 mld. korun. Na druhé straně pokles vývozu zaznamenala výpočetní technika, a to o 3,1 mld. korun.

Podle teritoriálního členění zůstává bilance ČR se zeměmi EU28 silně přebytková. V srpnu kladné saldo činilo 51,4 mld. korun a meziročně bylo vyšší o 1,5 mld. korun. Na druhé straně došlo k poklesu schodku se zeměmi mimo EU na 30 mld. korun. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem (o 1,2 mld. korun) a Francií (o 1,1 mld. korun). K prohloubení schodku došlo u obchodu s Polskem (o 1,2 mld. korun).

Výhled na závěr letošního roku i na celý rok 2014 začíná být více optimistický. Důvodem je především vývoj ve zbylých zemích EU, primárně v Německu. Postupné oživení evropské ekonomiky by se mělo kladně odrazit na rostoucí obchodní výměně a to jak na straně vývozu, tak i dovozu. Rizika však přervávají a hovořit tak v současnosti s jistotou o výraznějším oživení evropského hospodářství je z mého pohledu i nadále předčasné.

AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností