Akcenta top

Zahraniční obchod - září 2013

Zahraniční obchod - září 2013
Podle dnes zveřejněných údajů ČSÚ vzrostl v září vývoz meziročně o 8,3 % a dovoz o 7,2 %. Obchodní bilance skončila přebytkem ve výši 35,1 mld. korun. Rekordní nárůst vývozu i dovozu byl mimo jiné pozitivně ovlivněn vyšším počtem pracovních dnů. Letošní září mělo o dva pracovní dny více než to loňské. Na meziměsíční bázi vývoz po sezonním očištění poklesl o 0,5 % a dovoz poklesl o 1,7 %.

Na přebytkové obchodní bilanci se podílely tradičně stroje a dopravní prostředky (meziroční nárůst o 8,2 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží o 1,4 mld. Kč. Naopak k prohloubení schodku došlo v obchodu s minerálními palivy a chemickými výrobky o 4,3 mld. Kč. Na přebytkové obchodní bilanci se ze tří čtvrtin podílely podniky, které mají sídlo v zahraničí. Oproti tomu domácí firmy se na kladném saldu podílely ze zbylé čtvrtiny.

Vývoz v meziročním srovnání vzrostl nejvíce u strojů a dopravních prostředků (o 9,2 %) a dovoz byl vyšší o 4,8 %. Dovoz minerálních paliv vzrostl meziročně o 7,1 %. Se zeměmi EU28 byla bilance zahraničního obchodu kladná ve výši 68,3 mld. Kč a byla tak meziročně o 4,5 mld. Kč vyšší. Oproti tomu došlo ke snížení schodku se zeměmi mimo EU na 31,4 mld. Kč, a to o 1,8 mld. Kč. Nejvíce se schodek snížil v obchodě s Čínou, konkrétně o 4,0 mld. Kč.

Zahraniční výměna ČR se tak začíná postupně vracet na růstovou trajektorii, když je tažena především zahraniční poptávkou a jde ruku v ruce se zlepšující se situací v průmyslu. Hospodářské oživení v eurozóně se tak pozitivně odráží na kladném nárůstu vývozu i dovozu. I nadále však přetrvávají rizika s udržitelným hospodářským vývojem v eurozóně a s tím i riziky pro zahraniční obchod.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností