Akcenta top

Dealing limit

Dealing limit umožňuje klientům s uzavřenou platnou Rámcovou smlouvou flexibilně využívat zajišťovacích operací bez nutnosti blokace peněžních prostředků ve prospěch AKCENTY CZ. Jeho sjednání je rychlé a zcela ZDARMA.

Klientům, kteří jsou vystaveni riziku nežádoucího vývoje směnných kurzů, umožňují zajišťovací operace (devizové termínové operace) tato rizika částečně nebo zcela eliminovat a získat jistotu – nástroj finančního plánování.

Aktuální produktová nabídka AKCENTY CZ v oblasti zajišťovacích produktů:

Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů.

AKCENTA CZ nabízí pro své klienty vedle standardní formy krytí této angažovanosti, jakou je blokace peněžních prostředků klienta, rovněž Dealing limit.

Zpracování Dealing limitu je pro klienty AKCENTY CZ zcela bez poplatků!

Podklady, které AKCENTA CZ požaduje pro stanovení nulové výše jistoty, tzv. Dealing limitu: 

  • Rozvaha a výkaz zisku a ztrát (tzv. výsledovka) v plném rozsahu za 3 poslední účetní období – výhodou je auditovaný výkaz
  • Vyplněný klientský dotazník

Alternativou pro stanovení Dealing limitu je:

  • Složení kolaterálu
  • Kreditní linka zajištěná směnkou

Pro další informace o možnosti získat Dealing limit kontaktujte svého obchodního zástupce AKCENTY CZ nebo volejte infolinku AKCENTY CZ. 

Chcete se dozvědět více o našich službách?
Budapešť - v Maďarsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Bukurešť - v Rumunsku působí AKCENTA CZ od roku 2014
Varšava - v Polsku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Bratislava - na Slovensku působí AKCENTA CZ od roku 2011
Berlín - v Německu působí AKCENTA CZ od roku 2015
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností