Akcenta top

Forward s klouzavou dobou splatnosti

Co je FORWARD S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI?

Forward s klouzavou dobou splatnosti vychází ze stejných principů jako forward, tzn. přesně definovaná částka je zajištěna fixním kurzem pouze s rozdílem variabilního termínu splatnosti. Dopředu stanovený den vypořádání forwardu je nahrazen třítýdenním intervalem (1 týden před a 2 týdny po splatnosti), kdy uvnitř tohoto časového pásma může být směna provedena v libovolný pracovní den jednou transakcí za předem sjednaný kurz.

Jaké jsou výhody FORWARDU S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI?

Pokud klient obtížně odhaduje termín budoucí splatnosti příchozích plateb či závazků, může být pro něho vhodné využití forwardu s klouzavou dobou splatnosti. Tento nástroj rovněž umožňuje firmám lépe využít pevný kurz při kalkulacích ve finančním plánování a přitom nabízí určitou možnost časové flexibility. Za uzavření forwardu s klouzavou dobou splatnosti u nás nejsou účtovány žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU S KLOUZAVOU DOBOU SPLATNOSTI:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní – měnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT IMPORTÉR
Klient nakoupil 30. 6. od dodavatele zboží v hodnotě 100.000 EUR s dodáním za 3 měsíce. Zároveň nezná přesné datum realizace platby za toto zboží a nechce být vystaven riziku pohybu směnných kurzů. Klient 30. 6. uzavře forwardový kurz s obdobím vypořádání od 26. 9. do 14. 10., kdy kterýkoliv pracovní den v tomto období nakoupí eura.
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 
V případě, že vás tento produkt zaujal a domníváte se, že byste jej využili jako výhodný nástroj k omezení rizika související s Vaší podnikatelskou činností, neváhejte nás kontaktovat.
Chcete se dozvědět více o našich službách?
Napište nám
+420 498 777 770
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
33.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.