Akcenta top

Forward (standardní)

Co je to FORWARD?

Forwardový kontrakt nebo jednoduše forward je jedním z nejčastěji používaných a nejjednodušších nástrojů pro zajištění proti kurzovému riziku. Jedná se o termínový kontrakt zavazující k plnění obě smluvní strany, jež se mezi sebou dohodnou na konkrétních podmínkách. Forward umožňuje nakoupit nebo prodat cizí měnu termínově, tedy s dodáním či plněním v budoucnu za dnes stanovenou cenu – směnný kurz.

Hlavní funkcí forwardu je zajištění proti nepříznivým pohybům směnného kurzu dvou měn. Forward dává klientům možnost nakoupit či prodat určené množství cizí měny s kurzem, který je stanoven při uzavření obchodu, ale s vypořádáním v budoucnu (standardně do 1 roku, individuálně je možné i déle).

K čemu je FORWARD dobrý?

S forwardem klient získá jistotu a zafixuje si svou obchodní marži proti ztrátám z případného nepříznivého vývoje kurzu na devizovém trhu. Může si tak zafixovat kurz v rámci kalkulace svojí zakázky. Navíc se za uzavření forwardu u nás neplatí žádné poplatky.

Podmínky uzavření FORWARDU:

 
Při uzavření termínových obchodů klient podstupuje některé druhy rizik (tržní rizikoměnovéúrokové, riziko protistrany, riziko likvidity, pákový efekt). Vždy záleží na účelu a způsobu použití termínového obchodu. Před podpisem Rámcové smlouvy a uzavření obchodu, nebo kdykoli na požádání Vám obchodníci rádi vysvětlí jednotlivé druhy rizik a to jak ústní nebo písemnou formou.
 
 
PŘÍKLAD
KLIENT EXPORTÉR
Klient má uzavřený obchod se zahraničním partnerem, který má za 3 měsíce zaplatit za odebrané zboží 100.000 EUR. Aktuální spotový kurz EUR/ CZK je 27,70 a forwardový kurz na tři měsíce je 27,68.

Forwardový obchod vs spotový obchod – příklad:

 EUR/CZK kurz v den splatnosti  CZK hodnota bez forwardu   CZK hodnota s forwardem
Potenciální zisk / ztráta vs
spotový kurz ve splatnosti (v CZK)
27,48 2 748 000  2 768 000  20 000
27,58 2 758 000   2 768 000  10 000
27,68 2 768 000   2 768 000   0
27,78 2 778 000   2 768 000  - 10 000 
27,88 2 788 000   2 768 000  - 20 000 
Uzavřením zajišťovacích operací vzniká všem subjektům poskytujícím tyto služby angažovanost vůči protistraně těchto obchodů. Tato angažovanost je kryta těmito způsoby:
 

Naši obchodníci s vámi rádi prodiskutují možnosti a individuální  podmínky zajištění kurzového rizika a navrhnou nejlepší variantu pro váš byznys.

Chcete se dozvědět více o našich službách?
Napište nám
+420 498 777 770
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
29.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.