Akcenta top

Forwardové obchody

Forwardové obchody

Před uzavřením prvního obchodu typu Forward s Vámi uzavřeme Rámcovou smlouvu včetně příloh. Rámcová smlouva stanovuje podmínky a pravidla realizace termínových transakcí. Po uzavření Rámcové smlouvy Vám bude automaticky zřízen interní platební účet (IPU), pro možnost vinkulace jistiny z termínového obchodu.
 
Za uzavření forwardového obchodu nejsou účtovány žádné poplatky a lze ho uzavřít na neomezenou dobu (standardně do 1 roku, individuálně i déle). Počet těchto obchodů ani jejich maximální výše není limitována. Obchod je závazný okamžikem sjednání transakce. Pro zajištění likvidního rizika můžeme požadovat jistinu ve výši do 10% z hodnoty obchodu. Při splatnosti obchodu uvolníme jistinu v plné výši. Výše jistiny a další náležitosti obchodu jsou uvedeny v Konfirmaci platební transakce se směnou měn. Obchod je závazný dnem sjednání transakce.
 
Vývoj kurzu v čase není garantovaný, a proto se v den splatnosti obchodu aktuální kurz obvykle liší oproti sjednanému kurzu v Konfirmaci platební transakce se směnou měn. Přesto je sjednaný kurz obchodu závazný jak pro klienta, tak pro obchodníka. To Vám dává jistotu zachování obchodní marže bez ohledu na vývoj kurzu v budoucnosti.
Postup uzavření obchodu je shodný s postupem při uzavření spotového obchodu. Pokud klient při sjednání obchodu Forward nemá dostatečné krytí na IPU pro vinkulaci, obchodník vystaví spolu s Konfirmací platební transakce se směnou měn také Pokyn k příchozí devizové platební transakci. Klient na základě tohoto pokynu  převede požadovanou částku na svůj IPU pro zajištění vinkulace obchodu. Prostředky na krytí forwardového obchodu klient zasílá na účet AKCENTY CZ dva pracovní dny před jeho splatností. Prostředky musí být na účtě AKCENTY nejpozději v den splatnosti forwardového obchodu.
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
51.000
klientů
25
více než
let zkušeností