Akcenta top

Strategie Prodej CALL

Nakoupená prodejní opce (long put), opravňuje vlastníka k prodeji hlavní měny za vedlejší za určitou cenu (tzv. strike neboli realizační cena). Toto právo trvá jen po omezenou dobu životnosti opce a končí okamžikem její expirace.
Prodejce v této strategii obdrží od kupujícího opční prémii a zavazuje se k povinnosti prodat kupujícímu určité množství hlavní měny, pokud o to kupující požádá. Optimální situace nastane pro prodávajícího v případě, když kurz hlavní měny skončí v době expirace pod sjednanou realizační cenou. V tomto případě opce vyprší jako nerealizovaná a prodávající si ponechá prémium v plné výši.
  • Při oslabení hlavní měny je zisk omezený výší inkasovaného Premia
  • Při posílení hlavní měny lze realizovat neomezenou ztrátu
  • Není příkladem zajišťovací transakce, lze ji využít pro redukci ceny zajištění
  • Lze využít jako zajištění, kdy se výměnou za obdržené premium klient vzdá možnosti další participace na případném příznivém vývoji kurzu
Opce CALL - prodej
Pokud máte zájem o zajištění kurzu pomocí opce, zašlete nám vyplněný formulář a naši odborníci se vám ozvou zpět:
Chcete se dozvědět více o našich službách?
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
46.000
klientů
20
více než
let zkušeností