Akcenta top

RUB (ruský rubl)

Povinné platební instrukce – RUB platby

Doplňující povinné platební instrukce pro odchozí platby v RUB (vyjma převodu RUB v rámci ING CZ)

Pro převod zahraničních plateb v RUB je nutné uvést, kromě povinných platebních instrukcí (název účtu příjemce, číslo účtu příjemce a SWIFT - BIC kódu banky příjemce), také doplňující povinné platební instrukce, které zahrnují:

   1. INN kód – jedná se o identifikační číslo pro daňové účely, pokud je příjemce fyzická osoba, není toto INN číslo vyžadováno
   2. BIK kód (národní číselný identifikační kód) + číslo účtu v bance příjemce, které vede u ruské centrální banky - korespondenční  účet
   3. VO kód – vyjadřuje účel platby (ruský platební titul)
   4. Slovní důvod platby (ideálně v anglickém jazyce)
   5. Informace o dani z přidané hodnoty „VAT“, „NO VAT“ (s daní, bez daně)

Tyto platební instrukce je povinen Vám poskytnout příjemce RUB platby, bez těchto instrukcí není možné platbu ze strany banky zpracovat.

Platební instrukce pro převod RUB na účet Akcenty v ING CZ z jiné banky:

Pokud klient potřebuje poslat RUB na účet Akcenty CZ, je nutné uvést následující platební instrukce, zpravidla se zadávají do detailu platby.

 Název účtu                                                                                        AKCENTA CZ a.s. 
 č.ú. příjemce - účet AKCENTY vedený u ING CZ63 3500 0000 0012 8049 9508
 SWIFT INGBCZPP
 BIK kód INGBRUMM (ING Moskva) 044525222
 účet INGBCZPP vedený u INGBRUMM

(3010 1810 5000 0000 0222 účet INGBRUMM vedený u CBRFRUMM – ruská centrální banka) –
doplňující informace o účtu ING Moskva

3011 1810 3000 0100 0432
 VO kód (viz příloha) + slovní důvod platby např.: 60081 konverze měn
 Informace o dani NO VAT
 INN kód není potřeba uvádět
AKCENTA CZ
největší platební instituce
ve střední Evropě
Chci se stát klientem
36.000
klientů
20
více než
let zkušeností
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více o ochraně osobních údajů.